Let op met slapende dienstverbanden!

Eerder hebben we je al geïnformeerd over de transitievergoeding die je vanaf 1 juli 2015 als werkgever verplicht bent te betalen aan een werknemer die 2 jaar of langer in dienst is. De transitievergoeding is in beginsel altijd verschuldigd wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt.

De transitievergoeding is dus ook verplicht voor een werknemer die na 2 jaar ziekte (op initiatief van de werkgever) uit dienst gaat wegens arbeidsongeschiktheid. De minister heeft aangegeven geen reden te zien om deze groep werknemers anders te behandelen op grond van het enkele feit dat zij arbeidsongeschikt zijn en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Slapend dienstverband
Voor werkgevers met slapende dienstverbanden moet dit een wake-up-call zijn. Van een slapend dienstverband is sprake wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, geen arbeid verricht en geen loon ontvangt, maar wel nog officieel in dienst is bij de werkgever. In de praktijk wordt wel eens vergeten om de arbeidsovereenkomst met zo’n werknemer op te zeggen. We spreken dan van een slapend dienstverband.

Op dit moment is het nog zó, dat een werkgever in beginsel geen vergoeding aan een werknemer verschuldigd is wanneer hij een dienstverband met een ontslagvergunning van het UWV wegens arbeidsongeschiktheid opzegt. Wanneer de werkgever echter na 1 juli 2015 een dergelijk dienstverband beëindigt, geldt ook voor deze werknemer de transitievergoeding.

Twee opties
Werkgevers met slapende dienstverbanden kunnen dan geconfronteerd worden met hoge transitievergoedingen. Zij kunnen nu twee dingen doen.

De eerste optie is om alsnog deze slapende dienstverbanden te beëindigen door voor 1 juli 2015 een ontslagvergunning aan te vragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Je bent dan in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij de werknemer vervolgens via een kennelijk onredelijk ontslagprocedure alsnog een vergoeding ontvangt. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

De tweede optie is om het dienstverband te laten slapen, totdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De transitievergoeding is namelijk niet verschuldigd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het risico dat je in dit geval echter loopt, is dat de werknemer zich vóór de pensioengerechtigde leeftijd bij je kan melden. Een werknemer die (gedeeltelijk) herstelt, kan zich namelijk opnieuw beschikbaar stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden en een beroep doen op loonbetaling. Het dienstverband kan dus weer wakker worden.

Conclusie
Voor werkgevers die te maken hebben met slapende dienstverbanden is het belangrijk actie te ondernemen of in ieder geval de strategie te bepalen. Dit is maatwerk. Kijk daarom bij ieder slapend dienstverband goed naar de omstandigheden en maak een zorgvuldige afweging.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maus Saes advocaat Arbeid via m.saes@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×