Let op bij het verdagen van een beslistermijn bij de procedure van bezwaarschriften!

Bij het indienen van een bezwaarschrift bij een gemeente of provincie wordt doorgaans een adviescommissie ingeschakeld. Deze brengen dan een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten over de te nemen beslissing op bezwaar.
Verdagen beslistermijn, advocaat, Goorts + Coppens, Ruud Verkoijen
Binnen een termijn van 12 weken moet dan een beslissing op bezwaar worden genomen. Die termijn kan met zes weken worden verdaagd. Dat verdagen moet dan uiteraard binnen die termijn van 12 weken plaatsvinden. Uiteindelijk kan het dus 18 weken duren voordat er een beslissing op bezwaar ligt. Zeker in handhavingszaken is de procedure van bezwaarschriften een lang termijn.

Verdagingsbesluiten

Vaak zie je dat de verdagingsbesluiten worden genomen door de secretaris of voorzitter van de bezwaarschriftencommissie terwijl het verdagingsbesluit door het bestuursorgaan (college van b&w of GS) genomen moet worden. Dat vinden we terug in artikel 7:10, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien er dus geen mandaat is voor de voorzitter of secretaris van de bezwaarschriftencommissie om namens het bestuursorgaan de beslistermijn te verdagen, kan het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld vanwege het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar. Hiermee kan in kan de afhandeling van het bezwaarschrift worden bespoedigd.

Controleren verdagingsbesluit

Kortom, het is goed om altijd even te kijken door wie het verdagingsbesluit is genomen en of dat op basis van een mandaat is genomen als het besluit niet door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Je kunt gerust contact opnemen

Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij onze vakgroep Omgeving en Milieu. De contactpersoon binnen deze vakgroep is Ruud Verkoijen. Mail: (r.verkoijen@gca.nl) Telefoonnummer: 06-21837443.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×