Langlopende crediteuren? Verlies uw vorderingsrecht niet

Iedere onderneming wordt weleens geconfronteerd met wanbetalers. Jouw recht op betaling van hetgeen jou geleverd heeft, is niet oneindig. Een vordering vervalt uiteindelijk, met andere woorden: jouw vordering zal op enig moment verjaren. Dit kun je tegengaan door de verjaring te stuiten.

Verjaringstermijnen 
De verjaringstermijn van een vordering gebaseerd op een overeenkomst is vijf jaar. De verjaringstermijn bij een consumentenkoop is slechts twee jaar. Wanneer je de verjaringstermijn stuit, dan geef je de schuldenaar aan dat hij er ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de vordering op enig moment moet voldoen.

Stuiting van verjaring
De verjaring moet op grond van de wet worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling, waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt. Wanneer is nu sprake van een ondubbelzinnig voorbehoud? De enkele mededeling “we moeten nog een oplossing vinden voor de openstaande kosten”, is volgens de rechtbank ’s-Hertogenbosch niet voldoende om de verjaring te stuiten. Uit de jurisprudentie volgt dat van een ondubbelzinnig voorbehoud sprake is wanneer aan de schuldenaar een voldoende duidelijke waarschuwing wordt afgegeven dat hij er rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, zodat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Hierbij is niet alleen de tekst van de schriftelijke mededeling van belang, maar ook van belang is of de wederpartij in de gegeven omstandigheden uit de mededeling redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat de andere partij zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

Mocht je in een situatie komen, waarin je jouw vordering door verjaring dreigt te verliezen, dan is het van groot belang dat je tijdig een schriftelijke mededeling of aanmaning verzendt, waarbij je zich het recht voorbehoudt om alsnog betaling te vorderen voor de door je geleverde diensten of goederen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Onderneming op telefoonnummer 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×