Langdurig ziek/arbeidsongeschikt geweest in de periode 2009-2011?

Goorts + Coppens helpt u alsnog uw oude vakantiedagen te claimen!

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, dan kreeg hij voor de ziekteperiode alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.

Het Europees Hof van Justitie heeft echter in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook over de hele ziekteperiode hun vakantiedagen op. Deze wetswijziging heeft echter uitsluitend betrekking op vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012 en dus niet in de periode van 2009-2011.

Schade
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden in de periode van 2009-2011 hebben geleden, doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Die schade kan niet worden geclaimd bij de werkgever. Die pasten immers destijds het toen geldende Nederlandse recht toe.

Komt u in aanmerking voor de schadevergoeding?
U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

  • U bent tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek geweest;
  • en uw arbeidsovereenkomst is geëindigd voor of op 23 november 2016;
  • en bij einde van uw arbeidsovereenkomst geen volledige uitbetaling heeft plaatsgevonden van de vakantiedagen waar u – volgens de Europese richtlijn – recht op zou hebben gehad.

Wanneer u recht heeft op schadevergoeding, kunnen wij voor een vast bedrag van € 395,00 de schadeclaim voor u indienen. Ben er snel bij; u kunt uw claim namelijk maar tot 23 november 2016 indienen.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat arbeidsrecht via m.saes@gca.nl

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×