Landjepik in Deurne, verlies van grond door verjaring

“Niet alleen in de Walsberg gebruiken mensen gemeentegrond. Op dit moment brengen we ook de andere delen van de gemeente in beeld”, aldus Helm Verhees, Wethouder gemeente Deurne.

Verjaring blijft een ontzettend actueel onderwerp. Hier hebben wij in het verleden al artikelen over gepubliceerd. Het onderwerp blijft echter terugkomen, zowel in de regio, als daarbuiten. Ook rechtbanken blijven zich over dit onderwerp buigen. Zie hier een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De rechter heeft wederom bevestigd, dat het ligt aan de specifieke omstandigheden of er sprake is van verjaring. In dit artikel kort het juridisch kader.

Twee soorten verjaring

Er zijn twee soorten verjaring. 1) Verkrijgende verjaring, waarbij iemand te goeder trouw 10 jaar de grond in bezit moet hebben gehad en 2) bevrijdende verjaring, hierbij is geen goede trouw vereist en is de verjaringstermijn 20 jaar.

De verjaringstermijn begint te lopen op de dag waarop iemand het stuk grond ‘in bezit neemt’. Dit in bezit nemen van het stuk grond moet aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Degene die zich op verjaring beroept moet de feitelijke macht over het stuk grond uitoefenen; en
  2. De machtsuitoefening moet zichtbaar zijn, zodat anderen daaruit kunnen afleiden dat degene die zich op verjaring beroept net doet alsof hij eigenaar is van het stuk grond.

Het moet dus voor de buitenwereld en de eigenlijke eigenaar van de grond zelf duidelijk zijn dat de bezitter beweert eigenaar te zijn van de grond. Dit moet blijken uit de feiten en omstandigheden, denk hierbij aan het omheinen van de grond met een hek, een weg aanleggen over het erf of zelfs schapen erop zetten, zoals blijkt uit de rechtspraak.

De omstandigheden zijn belangrijk

Verjaring van gemeentegronden kan gunstig uitpakken. Zomaar gratis een stuk grond erbij. Het gebeurt dat gronden overgaan zonder dat u hiervoor hoeft te betalen, een overdracht ‘om niet’. Reken jezelf echter niet te snel rijk, de rechter neemt verjaring niet zomaar aan. Het maakt heel erg uit welke omstandigheden er bij jou spelen.

Wil je meer weten over verjaring? Neem dan contact op met Wesley Rhoe


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Wesley Rhoe

Wesley Rhoe

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag over Vastgoed

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×