Landelijk onderzoek en notitie over vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Goorts + Coppens heeft samen met LBP | SIGHT de opdracht gekregen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs om een landelijk onderzoek te starten en een notitie op te stellen over VAB’s. In de afgelopen jaren zijn veel agrarische bedrijven gestopt en ook de komende jaren zullen nog veel bedrijven stoppen. Alleen al in Noord-Brabant gaat het om 6,2 miljoen vierkante meter aan leegstaande stallen en schuren. Zulke hoeveelheden roepen de vraag op wat er met de leegstaande bedrijfsgebouwen moet gebeuren.

Verpaupering in het buitengebied
Een blik op de meeste landelijke gebieden maakt duidelijk dat er veel boerderijen en/stallen leegstaan. Die leegstaande gebouwen verpauperen en vormen een doorn in het oog voor veel mensen. Daarnaast zorgt de leegstand ervoor dat er steeds meer illegale activiteiten plaatsvinden in de voormalige bedrijfsgebouwen, zoals hennepkwekerijen en drugslaboratoria.

NVM zet zich in voor landelijk vastgoed
In 2016 heeft de NVM een notitie uitgebracht over de plattelandswoning. Hierin zijn de (on)mogelijkheden voor burgers om in een bedrijfswoning bij een actief boerenbedrijf te wonen, in beeld gebracht. Nu volgt een notitie over de (on)mogelijkheden voor een functiewijziging van voormalige agrarische bebouwing en over de sloop van leegstaande stallen en schuren. De notitie over de VAB’s is een logische vervolgstap voor de NVM, die een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke discussie over het vastgoed in het landelijk gebied.

Het doel van de notitie
De notitie die Goorts + Coppens samen met LBP | SIGHT opstelt, is bedoeld om een helder en goed onderbouwd standpunt in te kunnen nemen in de discussie over hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Daarnaast wil de NVM met de notitie makelaars en lokale overheden stimuleren om (samen) te werken aan een oplossing voor de VAB’s, om leegstand en verpaupering van de gebouwen tegen te gaan en om criminaliteit in het buitengebied te voorkomen. In de notitie zullen alle relevante aspecten van VAB’s aan de orde komen. Het team dat het landelijk onderzoek uitvoert, bestaat uit Niels Crooijmans en Patrick Grijpstra namens Goorts  + Coppens en uit Jolan Knol, Hans Geleijns en Arend Dijkstra namens LBP | SIGHT.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met Niels Crooijmans via 06-5550 6541 of via n.crooijmans@gca.nl  


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×