Laarbeek opgelet! Gemeente vestigt een voorkeursrecht op zeer groot zoekgebied!

In de gemeente Laarbeek heeft de gemeenteraad besloten om 142 percelen aan te wijzen als gronden waarop een voorkeursrecht wordt gevestigd. Dit doet men met het oog op de mogelijke ontwikkelingen van een windpark in Laarbeek.

Wat houdt een voorkeursrecht in?
De Wet voorkeursrecht gemeenten is een wet die grondeigenaars verplicht om bij verkoop van zijn perceel de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd. De wet dient om overheden een betere positie te geven op de grondmarkt. Eigenaren kunnen hun grond dus niet meer vrij verkopen. Een ander groot nadeel is dat de onderhandelingen tussen de gemeente en de grondeigenaar (de prijsvaststellingsprocedure) veel doorlooptijd kosten.

Welk gebied wordt hier voor aangewezen in Laarbeek?
Het aanwijsgebied bestaat uit maar liefst 142 percelen ten noorden van het Mariahoutse bos. Het gebied is begrensd door de gemeentegrens aan de noordzijde, de Zuid-Willemsvaart aan de oostzijde, de weg De Hei en het Mariahoutse Bos aan de zuidzijde, en de Rooijseweg aan de westzijde. Het voorkeursrecht voor deze gronden geldt de komende 3 jaar, tenzij er binnen die periode een opeenvolgende planologische maatregel wordt vastgesteld.

Wat kun je tegen het voorkeursrecht ondernemen?
Het besluit van de raad met bijlagen ligt met ingang van 20 maart 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na deze bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Het is van belang dat bij het indienen van een bezwaar een specialist met je meekijkt.

Vrije advocaatkeuze
Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering vanaf het moment dat de plannen ter inzage worden gelegd, jou met raad en daad bijstaan en voor jou bezwaar  indienen. Als verzekerde heb je namelijk recht om, voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar, zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch liever een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van procedures tegen een voorkeursrecht? Meer weten? www.kiesjeeigenadvocaat.nl

Vragen? Neem contact op!
Heb je vragen over het vestigen van een voorkeusrecht, de mogelijkheden om onder het voorkeursrecht uit te komen of over de prijsvaststellingsprocedure? Goorts + Coppens helpt je graag.

Neem contact op met één van onze advocaten van de Vakgroep Milieu + Omgeving:

Niels Crooijmans
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 – 55 50 65 41
E-mail: n.crooijmans@gca.nl

Ruud Verkoijen
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 – 21 83 74 43
E-mail: r.verkoijen@gca.nl

Irene van Geel
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 – 30 06 79 28
E-mail: i.van.geel@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Niels Crooijmans - Goorts Coppens

Niels Crooijmans

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×