Voorwaarden om kosten in mindering te brengen op transitievergoeding versoepeld

Wanneer een werkgever kosten maakt om de inzetbaarheid van de werknemer, en daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt, te vergroten, kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die bij ontslag verschuldigd is.

Per 1 juli 2020 heeft er een lichte versoepeling plaatsgevonden in deze voorwaarden. Door deze versoepeling wordt geprobeerd werkgevers te stimuleren meer te investeren in hun werknemers. In dit artikel beschrijven we de versoepeling, nadat we hebben beschreven welke kosten je mag verrekenen en onder welke voorwaarden.

Welke kosten?

Transitiekosten: dat zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Denk aan scholing, outplacement of het hanteren van een langere opzegtermijn.

Inzetbaarheidskosten: dat zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Deze kosten zijn al gemaakt voordat een eventueel ontslag aan de orde was. De kosten zijn erop gericht om de werknemer breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Strenge voorwaarden

Om de kosten te verrekenen met de transitievergoeding, moet wel aan heel wat voorwaarden zijn voldaan:

  • een gespecificeerde en schriftelijke mededeling van de kosten aan werknemer vóórdat de kosten zijn gemaakt;
  • schriftelijke instemming van de werknemer met de kosten (tenzij de werkgever verplicht is de kosten te maken op grond van de cao);
  • de kosten zijn gemaakt door de werkgever die de transitievergoeding moet betalen ten behoeve van de werknemer die de transitievergoeding ontvangt;
  • het betreft niet het loon van werknemer (tenzij het gaat om kosten in verband met een langere opzegtermijn en de weknemer gedurende deze termijn is vrijgesteld van werk);
  • de kosten staan in redelijke verhouding tot het doel waarvoor de kosten zijn gemaakt;
  • de kosten zijn of worden gemaakt tijdens de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend;
  • de kosten kunnen niet op een derde worden verhaald en niet op de werknemer worden verhaald.

Achtergrond van de wijziging

De versoepeling van de voorwaarden heeft tot doel werkgevers te stimuleren om tijdens het dienstverband te investeren in de bredere inzetbaarheid van de werknemer. Het is immers van belang dat een werknemer zich blijft ontwikkelen. Doordat de werkgever nu ook kosten voor inzetbaarheid binnen de eigen organisatie in mindering mag brengen, is er mogelijk een extra stimulans om investeringen te doen.

Activiteiten in het kader van de bredere inzetbaarheid van de werknemer kunnen leiden tot een andere functie binnen de eigen organisatie waardoor de werkgever ook zelf baat heeft bij de investering.

Heeft u nog vragen betreffende dit onderwerp, neem dan contact op met neem dan contact op met op met Maud Saes, advocaat arbeidsrecht. Ook voor andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u bij haar terecht.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×