Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag over je kind wordt beperkt. De kinderrechter kan het kind bijvoorbeeld onder toezicht stellen op het moment dat er ernstige (opvoedings)problemen zijn waardoor de ontwikkeling van het minderjarige kind in gevaar komt. Er wordt dan een gezinsvoogd aangesteld die het kind en de betrokken ouders gaat begeleiden en ondersteunen bij de opvoeding. De ouders blijven grotendeels zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, maar zijn wel verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.

Uithuisplaatsing

In sommige situaties volstaat een ondertoezichtstelling niet. De thuissituatie van het kind is dan zo zorgelijk dat het beter is het kind voor kortere of langere tijd elders onder te brengen. Het kind gaat dan tijdelijk naar een pleeggezin of instelling. Ondertussen wordt door de hulpverlenende instanties samen met de ouders gewerkt aan de terugkeer van het kind in het gezin.

Rechtbank

Omdat een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing ingrijpende maatregelen zijn, worden deze beoordeeld en opgelegd door de rechtbank. Voordat de beslissing genomen wordt, hoort de rechtbank de betrokken partijen: dat zijn de instantie die het verzoek heeft ingediend en natuurlijk ook de ouders. Als ouders het niet eens zijn met het verzoek tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing, kunnen zij hun mening aan de rechtbank kenbaar maken. Daarvoor kunnen zij ook een advocaat inschakelen.

Een maatregel tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing wordt in principe voor maximaal één jaar worden afgegeven. Wel is het mogelijk om de maatregel te verlengen. Ook dan mogen de ouders (eventueel via hun advocaat) hun mening geven over de gewenste verlenging.

Omdat het gaat om zeer ingrijpende beslissingen is het belangrijk om je goed te laten informeren.

Wij adviseren en procederen over:

  • verzoeken tot ondertoezichtstellin en/of uithuisplaatsing
  • verzoeken tot verlenging van een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×