Gezagskwesties

Wat is gezag?

Een minderjarig kind (tot 18 jaar) wordt niet in staat geacht om zijn eigen belangen te behartigen of (ingrijpende) beslissingen te nemen. Eén of beide ouders oefenen dan ook het gezag uit over het kind en nemen voor het kind beslissingen. Dit zijn niet alleen beslissingen over dagelijkse opvoedingszaken maar ook ingrijpende beslissingen zoals de schoolkeuze, medische behandelingen of verhuizingen. De wet bepaalt voorts dat een kind het hoofdverblijf heeft bij een ouder met gezag.

Hoe krijg je gezag?

Als sprake is van een huwelijk hebben beide ouders automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag over een kind dat binnen dit huwelijk geboren wordt.

Zijn de ouders niet getrouwd, dan is dit anders. In dat geval heeft alleen de moeder automatisch het gezag. De (biologische) vader zal het kind moeten erkennen om ook in juridisch opzicht vader te zijn. Daarmee heeft de vader nog niet het gezag: als de ouders dit beiden willen kan het gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Dit kunnen de ouders eenvoudig zelf doen via het Digitale Loket Rechtspraak. Is één van de ouders niet bereid mee te werken aan het tot stand brengen van het gezamenlijk gezag, dan kan de vader de rechtbank verzoeken om het gezamenlijk gezag toch vast te stellen.

Wat als de ouders niet meer samen zijn?

Op het moment dat het huwelijk of de (samenlevings)relatie voortduurt levert de uitoefening van het gezamenlijke gezag meestal geen grote problemen op. De ouders zorgen samen voor het kind en en nemen samen en in goed overleg beslissingen. Dat kan een stuk lastiger worden op het moment dat sprake is van een echtscheiding of relatiebreuk. Het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders na beëindiging van hun huwelijk of relatie het gezamenlijk gezag behouden over hun kinderen en gezamenlijk beslissingen moeten blijven nemen. Eventuele discussies kunnen aan de rechtbank worden voorgelegd.

In uitzonderlijke gevallen kan het in het belang van het kind nodig zijn om een bestaande gezagssituatie te wijzigen en iemand het gezag te ontnemen.

Wij adviseren en procederen onder andere over:

  • kwesties met betrekking tot gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten het huwelijk;
  • adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot het gezag van een ouder na beëindiging van de (huwelijkse) relatie tussen de ouders;
  • adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot gezag door niet-ouders;
    het opstellen van verzoekschriften tot vaststelling en/of wijziging hoofdverblijf minderjarigen.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×