Onderneming

Het is voor ondernemers, maar ook voor particulieren vrijwel ondoenlijk voortdurend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het ondernemings- en verbintenissenrecht. Wij hebben onze dienstverlening erop afgestemd jou snel en via korte lijnen, maar wel op hoog kwalitatief niveau, van dienst te zijn. Uitgangspunt hierbij is procedeer als het moet maar voorkom als het kan. Met ons om tafel gaan zitten in een vroegtijdig stadium scheelt je wellicht een hoop sores.

Juridisch advies

Wij zijn zelf ook ondernemers. Je kunt met ons dus alle ondernemingsrechtelijke en verbintenisrechtelijke zaken bespreken. Wij weten wat jou beweegt. Raadpleeg hieronder de diverse kennisgebieden van team onderneming.