Kan een detacheringsbureau onder de cao Metaal & Techniek vallen?

Een onlangs gewezen uitspraak gaat over het volgende. Een werkgever (detacheringsbureau) detacheert engineers. Hij wordt door de fondsen uit de Metaal en Technische bedrijfstakken aangesproken tot afdracht van (onder meer) pensioenpremies. De fondsen stellen zich daarbij op het standpunt dat het detacheringsbureau onder de cao Metaal & Techniek valt. De kantonrechter wijst de vorderingen van de fondsen af, omdat de bij het detacheringsbureau  werkzame engineers geen werkzaamheden verrichtten die vallen binnen de werkingssfeer van deze bedrijfstakregelingen en cao. De fondsen gaan hiertegen in hoger beroep.

Het Hof Den Bosch oordeelt dat de werkzaamheden van de engineers in dit geval inderdaad niet binnen de werkingssfeer van de cao vallen en dat het detacheringsbureau niet te beschouwen is als een werkgever in de zin van de cao. Dit bureau heeft daarmee geluk. Er zijn echter ook andere situaties denkbaar, zoals in het geval dat via een detacheringsbureau “in hoofdzaak” een of meer van de in de cao Metaal & Techniek bedoelde werkzaamheden wordt uitgeoefend. Het begrip “in hoofdzaak” gaat over het merendeel van de werkzaamheden. Daarvan is sprake indien meer dan 50% van de activiteiten valt onder de betreffende werkzaamheden. Bepalend is de omstandigheid dat meer dan 50% van de werknemers dan wel gemeten in aantallen arbeidsuren werkzaamheden verricht die vallen onder de werkzaamheden in de zin van de regelingen en cao’s. In een dergelijk geval zal onder omstandigheden ook een uitzendwerkgever dus de cao Metaal & Techniek dienen toe te passen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×