Kabinet neemt advies Remkes over

De eerste contouren van het maatregelenpakket zijn zichtbaar

Zoals verwacht schaart het kabinet zich achter het adviescollege Remkes. Die zekerheid is er sinds afgelopen vrijdag sinds de persconferentie van minister Schouten over de oplossing stikstofcrisis en de gepubliceerde brief van de Minister aan de kamer. Reden voor de stikstof-desk om in dit artikel de belangrijke zaken uit te lichten.

Algemeen

De inzet is een gebiedsgerichte benadering waarbij een weging wordt gemaakt tussen alle belangen. Wat betekent dit in onze ogen? Belangrijke speler voor een gebiedsgerichte aanpak zal de provincie zijn. Wij verwachten dat verordeningen waar nodig zullen worden aangepast en beleidsregels worden opgesteld. Uiteraard gaan wij dit monitoren en houden wij u op de hoogte van veranderingen.

Beleidscontouren voor de agro-sector

De inzet van het kabinet richt zich op:

  • Focus op een versnelling naar en investering in een circulair en klimaatneutraal voedselsysteem.
  • Versnelling van het stimuleren en ondersteunen van innovaties in de landbouw waarbij stallen versneld kunnen worden afgeschreven en tegelijkertijd nieuwe innovatieve stalsystemen zorgvuldig worden geïntroduceerd.
  • Boeren die willen stoppen, worden geholpen te stoppen om ruimte te bieden voor blijvers. Vrijwillige sanering is hierbij uitgangspunt.

Vergunningverlening via extern salderen en gebruik drempelwaarden nog in de wachtkamer

Het kabinet heeft aangegeven dat wordt toegewerkt naar een nieuwe systematiek waar een drempelwaarde weer onderdeel van kan zijn. Een systeem van vergunningverlening met een drempelwaarde zal naar wij verwachten dus terugkeren. Hierover is echter nog geen duidelijkheid.

Eveneens is er nog geen duidelijkheid over vergunningverlening via externe saldering. De contouren zijn wel helder. Uitgangspunt is dat de dier- en fosfaatrechten van een veehouderijbedrijf die vrijwillig worden opgekocht via externe saldering worden ingenomen, zoals ook het geval is bij de regeling voor warme sanering varkenshouderij.

Het innemen van dier- en fosfaatrechten bij externe saldering tussen private partijen vereist een wetswijziging, waarvoor op zeer korte termijn een voorstel wordt ingediend. Ter voorkoming om vooruitlopend op deze wijziging rechten te verkopen  zal worden uitgegaan van het aantal dieren/of fosfaatrechten dat op 4 oktober 2019 op naam van het bedrijf bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd staan.

Vergunningverlening via intern salderen, ecologische onderbouwing of andere mitigerende maatregelen uit de wachtkamer

Eerder kregen de projecten al groen licht waarvan met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt. Als de uitkomst van de berekening 0,00 mol per hectare per jaar laat zien, dan kan de conclusie worden getrokken dat op voorhand significante effecten op stikstofgevoelige habitattypes in Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten.

De deur is nu ook officieel opengezet voor projecten waarvoor interne saldering, ecologische onderbouwing of andere mitigerende maatregelen (extern salderen valt hierbuiten) een uitkomst kan bieden.

Voor wat betreft interne saldering is een nadere toelichting te vinden in brief van de Minister. Per 11 oktober aanstaande is interne saldering weer mogelijk. Hierbij wordt uitgegaan van de vergunning als (een deel van de) capaciteit is gerealiseerd zonder toestemming. Als een vergunning ruimte biedt voor een grotere capaciteit dan gerealiseerd is, dan geldt de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Hierop zijn een aantal uitzonderingen geformuleerd.

Conclusie

Naast de projecten waarbij met een berekening de stikstofdepositie lager is dan 0,00 mol/ha/jr, is vergunningverlening via intern salderen, een ecologische onderbouwing of een passende beoordeling weer mogelijk.

Meer weten?

Meer weten, of ben je adviseur en wil je meer weten, neem contact op met de stikstof-desk. De stikstof-desk geeft u graag verdere informatie. Ook voor eventuele vragen is de stikstof-desk beschikbaar. De stikstof-desk is te bereiken via stikstof@gca.nl of 0493-352070. Wij zullen er naar streven je zo snel mogelijk (kosteloos) van een antwoord te voorzien! Schroom dus niet om contact op te nemen met ons.

Ruud VerkoijenIrene van GeelNiels CrooijmansAnnelies Plooij en Lars Pronk 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×