Jacht van de Minister op fosfaatrechten vleesvee is onterecht!

Uitgifte fosfaatrechten voor vleesvee, onrechtmatige staatssteun, aangepaste besluiten en onrechtmatig handelen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Begin 2018 vielen bij veehouders de besluiten voor de toekenning van fosfaatrechten op de deurmat. Een behoorlijk aantal veehouders had te maken met herziene beslissingen in verband met de toekenning van fosfaatrechten. Deze herziene beslissing had tot gevolg dat het eerder toegekende aantal fosfaatrechten naar beneden werd bijgesteld. De reden: volgens de minister was aan vleesvee ten onrechte fosfaatrechten toegekend. Lange periode was onduidelijk voor welk jongvee precies nu fosfaatrechten nodig was. Om onduidelijkheid te voorkomen had de minister een beleidsregel opgesteld. Deze beleidsregel is bekend onder de naam Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Op basis van dit beleid vlogen de herziene beschikkingen de deur uit. Maar wat blijkt? De Minister mocht geen fosfaatrechten intrekken op grond van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. De Meststoffenwet biedt geen ruimte voor een nadere, meer beperkte invulling van het begrip ‘melkvee’ in een beleidsregel.

Jacht op fosfaatrechten vleesvee is onterecht

Wat betekent dit?

De definitie van melkvee in de wet is leidend en niet de (nadere)invulling van het begrip in de beleidsregel. Hierdoor valt bijvoorbeeld ook jongvee dat nooit heeft gekalfd onder deze definitie. De Beleidsregel fosfaatrechten jongvee had niet ten grondslag mogen worden gelegd aan het besluit tot intrekking. Intrekkingen op basis van deze beleidsregel zijn dus onrechtmatig!

Wat kan dit voor jou betekenen?

Heeft de RvO in jouw situatie beslist tot intrekking van fosfaatrechten? En is daarbij de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’ ten grondslag gelegd aan de intrekking? Als er geen bezwaar- of beroepsprocedure meer loopt, staat het je vrij om een verzoek tot herziening van een besluit te vragen aan RvO. Uiteraard kunnen wij jou adviseren en helpen bij het opstellen van het herzieningsverzoek in uw zaak. Neem in dat geval contact met ons op.

Neem contact op

Uiteraard kunnen wij jou ook helpen in een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen het intrekkingsbesluit. Ook hiervoor kun je gerust contact met ons opnemen.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×