Is verwijzen naar de algemene voorwaarden op een website voldoende?

Als ondernemer wilt je natuurlijk dat de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten die je sluit. Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Zo moeten de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en op een juiste manier ter hand worden gesteld. Dit wil zeggen dat er op een correcte manier moet worden verwezen naar de algemene voorwaarden.

Verwijzen naar een website voldoende?

Onlangs heeft de rechter zich uitgelaten of het voldoende is om te verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden te vinden zijn (ECLI:NL:GHSHE:2019:3178). In deze zaak was het de vraag of een aannemer correct had verwezen naar zijn algemene voorwaarden. Deze aannemer vond dat hij correct had verwezen naar de algemene voorwaarden door op de voorzijde van zijn offertes te vermelden dat de algemene voorwaarden te vinden zijn op zijn website. De aannemer verwees daarbij naar artikel 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat het mogelijk is om de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te stellen.

Volgens de rechter ligt het initiatief voor een juiste terhandstelling bij de aannemer. De rechter oordeelt dat het enkele feit dat de voorwaarden op haar website te vinden zijn, onvoldoende is voor een correcte terhandstelling. De aannemer heeft in deze zaak dus niet correct verwezen naar zijn algemene voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat zijn algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

Correct elektronisch verwijzen

De rechter heeft in deze zaak ook gezegd wat wél voldoende zou zijn voor een correcte elektronische verwijzing. Op het moment dat er een hyperlink aan de wederpartij wordt verstrekt, waarmee in één klik de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen, is er sprake van een correcte elektronische verwijzing.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden? Neem dan contact op met Marleen van den Broek via 06-12415148 of m.vanden.broek@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Marleen van den Broek

Marleen van den Broek

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag over Onderneming

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×