Is de gemeente aansprakelijk voor vertragingsschade?

Stel een projectontwikkelaar vraagt een bouwvergunning aan voor de bouw van meerdere woningen.
Deze situatie deed zich voor in een uitspraak van de Hoge Raad van 10 april 2009. De bouwaanvraag paste niet in het bestemmingsplan, maar de gemeente had hiervoor een vrijstelling verleend. De bouwvergunning werd door de gemeente afgegeven en de projectontwikkelaar is vervolgens gestart met bouwen.
De buurman, van de locatie van de te bouwen woningen, diende een bezwaarschrift in bij de gemeente. De bouwvergunning werd geschorst door de rechter en de bouw werd stilgelegd. Vervolgens werd door de gemeente alsnog de bouwvergunning ingetrokken wegens strijd met de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Vertragingsschade
De projectontwikkelaar had allerlei kosten gemaakt doordat de bouw stilgelegd was. In de lijn van eerdere rechtspraak, geldt dat wanneer men start met bouwen voordat de bezwaartermijn is verstreken het risico en de kosten van de bouw bij de aanvrager van de bouwvergunning, in dit geval de projectontwikkelaar, blijven liggen.
In het kort komt het hierop neer. De rechter had bepaald dat de bouwvergunning in strijd met de wet was verleend. Nadat er een nieuwe bouwvergunning was aangevraagd door de projectontwikkelaar had de gemeente, met de juiste toepassing van de wet, de bouwvergunning alsnog verleend. Doordat de gemeente een fout heeft gemaakt is er enorme vertragingsschade ontstaan bij de projectontwikkelaar.

Voorwaarde
De projectontwikkelaar wilde vervolgens rechtstreeks een procedure starten bij de burgerlijke rechter om zijn vertragingsschade te verhalen. Zijn schade ontstond voornamelijk uit kosten met betrekking tot inkomstenderving, stijging van de bouwkosten, etc. Voor vertragingsschade gold normaal gesproken dat degene die geen gebruik heeft gemaakt van de gang naar de bestuursrechter, geen gebruik meer kan maken van de gang naar de burgerlijke rechter om schadevergoeding van de vertragingskosten te vorderen. Dit zou in dit geval betekenen dat de projectontwikkelaar bezwaar en beroep had moeten instellen tegen de aan zichzelf verleende bouwvergunning, enkel en alleen om de mogelijkheid tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechter niet uit te sluiten.

Rechtstreeks naar de rechter
Deze procedure is erg omslachtig en onlogisch, je zou dan immers bezwaar en beroep moeten maken tegen de door jezelf aangevraagde bouwvergunning. Gelukkig heeft de Hoge Raad ook ingezien dat dit een omslachtige vorm van procederen is. In de uitspraak van 10 april 2009 heeft de Hoge Raad namelijk aangegeven dat het niet nodig is om eerst een procedure bij de bestuursrechter te beginnen. Je kunt in dit geval dus rechtstreeks de gemeente aansprakelijk stellen bij de burgerlijke rechter voor de door jou geleden vertragingsschade.
 
Voor meer informatie neem je contact op met Irene van Geel, vakgroepleider Bestuursrecht op 0493-352070 of viai.van.geel@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×