Invoering omgevingsvergunning 1 oktober 2010

Wie van plan is een woning, fabriek of schuur te bouwen, verbouwen of gebruiken, krijgt te maken met vele vergunningen en allerlei voorschriften. Zo kan bijvoorbeeld voor het realiseren van een woning een bouwvergunning, kapvergunning, inritvergunning en sloopvergunning noodzakelijk zijn.

Elk van deze vergunningen heeft zijn eigen criteria en procedures, maar kent ook voor iedere aanvraag afzonderlijke ambtelijke loketten op het gemeentehuis en aparte leges. Voor burgers en bedrijven is dit onoverzichtelijk en met name tijdrovend. Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 moet hier een einde aan komen. Al die vergunningen kunnen worden gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning.

Een groot voordeel is dat de vergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd door het “Omgevingsloket online”. Dit digitale loket maakt het mogelijk om vanuit huis of kantoor via de gemeentelijke website te raadplegen welke vergunningen noodzakelijk zijn en direct digitaal jouw vergunningen aan te vragen. Indien de aanvraag digitaal is verstuurd, kun je de status van de vergunningen via het Omgevingsloket online volgen.

Er moet nog wel worden voldaan aan de afzonderlijke regelgeving, zoals de Woningwet en Wet Milieubeheer, maar dat gebeurt in één procedure.

Tot slot, niet onbelangrijk, met de komst van de omgevingsvergunning bestaat slechts één mogelijkheid voor omwonenden een bezwaar- of beroepschrift in te dienen tegen jouw plannen.

De invoering van de omgevingsvergunning is al verschillende keren uitgesteld. De reden hiertoe was dat de regering wenste dat de invoering van de wet zorgvuldig verloopt. Overheidsinstanties dienden voldoende tijd te hebben de omgevingsvergunning en met name het digitale Omgevingsloket online in de organisatie te integreren. Binnenkort is het zo ver. Het streven is dat op 1 oktober 2010 de WABO zal worden ingevoerd.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×