Intensieve veehouderijen in Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s)

In een landbouwontwikkelingsgebied mag de bouwblokomvang van een intensieve veehouderij voortaan maximaal 1,5 hectare zijn en mogen de stallen uit ten hoogste één bouwlaag bestaan. In de Verordening ruimte wordt de bouwblokomvang zoals aanwezig op 20 maart 2010 als referentie gehanteerd. Bouwblokken die op die datum al groter zijn dan 1,5 hectare worden gerespecteerd; bouwblokken die kleiner waren dan 1,5 hectare kunnen tot maximaal 1,5 hectare groeien.

Via ontheffing kan de maximale grootte van een bouwblok in LOG-gebieden tot maximaal 2,5 hectare (inclusief aanleg van groen) worden vergroot. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:
1. uit een door de gemeente opgestelde onderbouwing blijkt dat het gebied geschikt is voor verdere ontwikkeling van intensieve veehouderijen gelet op de in het gebied aanwezige functies en waarden. De bestaande landbouwontwikkelingsplannen bieden een goed vertrekpunt om de ontheffingsaanvraag te onderbouwen.
2. minimaal 20 % van het bouwblok wordt benut voor een goede landschappelijk inpassing van de gebouwen.

In de 48 speciale landbouwontwikkelingsgebieden wordt drastisch gesneden. Gedeputeerde staten hadden al aangegeven van de 48 geplande landbouwontwikkelingsgebieden er hooguit 34 in ontwikkeling te willen nemen.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×