Instemming gemeenteraad: grootschalig bedrijventerrein Wijkevoort (Tilburg)

Aan de zuidwest kant van Tilburg – aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg – wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. De gemeenteraad van Tilburg heeft vorige week 15 november ‘ja’ gestemd. Kortom er is groen licht voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein. Het bedrijventerrein kent een omvang van 80 hectare. De ‘ja’ van de gemeenteraad kan grote invloed hebben op de gebruiks- en de bouwmogelijkheden op jouw perceel. De gronden in het voorgaande plan hadden overwegend een agrarische bestemming. Verder waren er enkele woonbestemmingen en enkele bedrijfsbestemmingen. Voor zover jouw perceel binnen het plangebied ligt, zal dit plan dus een grote invloed hebben. Een groot deel van de gronden krijgt vanwege de komst van het bedrijventerrein nu een bedrijfsbestemming. Het plan kan ook leiden tot onteigening van gronden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Ook de omgeving kan gevolgen ondervinden van het plan. De omgeving krijgt immers te maken met een grootschalig bedrijventerrein in de omgeving.

Ter inzagelegging bestemmingsplan

De terinzagelegging van het plan is een belangrijk moment voor de indieners van een zienswijze en andere belanghebbenden. Vanaf het moment van ter inzagelegging kun je namelijk beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn er wijzigingen geweest. Het formele moment dat de beroepstermijn zal daarom aanvangen eind december. Vanaf 27 december 2021 tot en met 7 februari 2022 zijn het raadsbesluit met bijlagen en de vastgestelde plannen te bekijken zijn op de pagina ruimtelijkeplannen.nl. Nu het plan met bijbehorende stukken is vastgesteld, kunnen wij samen met jou beoordelen of, en zo ja, met welke argumenten er beroep kan worden ingesteld. Wacht niet te lang met de beoordeling of beroep noodzakelijk is voor jouw situatie.

Kies voor een gespecialiseerde advocaat!

  • Wat kunnen we doen?

Samen met jou kunnen we jouw situatie in beeld brengen en samen bepalen of beroep wenselijk is. Wij kijken graag mee en adviseren je graag. Mocht blijken dat beroep nodig is, dan gaan we voor jou aan de slag. Beroep kan worden ingesteld door diegene die een zienswijze heeft ingediend. Ook als je geen zienswijze hebt ingediend, maar je wel belanghebbende bent is beroep mogelijk.

  • Kies voor een gespecialiseerde advocaat!

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw zaak behandelen. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest hierdoor voor een advocaat die brede kennis heeft van deze bestemmingsplannen en gespecialiseerd is in het voeren van procedures hierover. Meer weten? Kijk op: www.gca.nl/kies-je-eigen-advocaat. Laat je dus vooral door een van onze specialisten adviseren.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×