Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat ter inzage!

Per 19 maart 2020 ligt het Inpassingsplan Westelijke Langstraat ter inzage, samen met het waterpeilbesluit en de natuurvergunning. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Daarom moet de komende jaren nieuwe natuur worden ontwikkeld. In de plannen staat beschreven welke percelen worden omgevormd naar natuur, wat voor soort natuur er gerealiseerd wordt en welke maatregelen er getroffen moeten worden om de bestaande natuur te behouden en uit te breiden. Het plan kan gevolgen hebben voor jouw woon- en leefklimaat en/of eventuele bedrijfsmatige activiteiten. Zo worden landbouwpercelen omgevormd tot natuur.

Met de vaststelling van dit inpassingsplan wordt de realisatie van natuur juridisch/planologisch mogelijk gemaakt. Eerder was het ontwerp al ter inzage gelegd. Hierop konden zienswijze worden ingediend. Nu ligt er dus een definitief plan. De volgende stap is beroep bij de Raad van State. Lees verder voor de mogelijkheden.

Ter inzagelegging inpassingsplan

De vaststelling en de ter inzagelegging van het plan en de bijbehorende besluiten zijn een belangrijk moment voor belanghebbenden. Vanaf het moment van ter inzagelegging kun je namelijk beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat voor jou open vanaf 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020. Nu het plan met bijbehorende stukken is vastgesteld, kunnen wij samen met jou beoordelen of, en zo ja, met welke argumenten er beroep kan worden ingesteld. Valt jouw perceel buiten het gebied, maar heb je wel vrees voor de gevolgen van het plan voor jouw perceel? Of heb je geen zienswijze ingediend? Neem ook dan gerust contact met ons op. Wij beoordelen samen met jou de mogelijkheden voor beroep.

Rechtsbijstand verzekerd?

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw beroep behandelen bij de Raad van State. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen.

Vragen? Meer weten?

Neem contact op met Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl / 06 55 50 65 41) of Annelies Plooij (a.plooij@gca.nl / 06 20 02 63 14)


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Niels Crooijmans - Goorts Coppens

Niels Crooijmans

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×