Indienen zienswijze Hoogspanningsverbinding

Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg
De minister van Economische zaken en Klimaat (EZK)  is van plan om akkoord te geven aan Tennet voor de realisatie van het  plan om de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg te realiseren. Deze verbinding (tracé) bestaat uit twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).
Wanneer dit plan doorgaat, zal de directe omgeving grote gevolgen ondervinden.
Jouw woning en/of (agrarische) bedrijfsvoering kan door dit plan worden beperkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op jouw perceel een hoogspanningsmast wordt geplaatst of dat er kabels over je perceel komen te hangen. Een gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde huidige en toekomstige activiteiten niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast kunnen de masten ook gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van jouw eigendommen. Het is mogelijk dat je een deel van jouw grond niet meer kunt gebruiken door de plaatsing van een mast. Wanneer er een spanningsmast op jouw perceel wordt geplaatst, verlies je ook het gebruik van deze grond. De plannen kunnen er voor zorgen dat je inkomens- en/of vermogensschade lijdt.

Indienen van zienswijze

Vanaf 17 december 2021 is het mogelijk om een reactie te geven op deze plannen door middel van een zogenoemde zienswijze. Met een zienswijze geef je aan waarom je het niet eens bent met het plan of waarom je het plan aangepast wenst. De termijn om te reageren is zes weken. Dit houdt in dat het tot 28 januari 2022 mogelijk is om een zienswijze in te dienen tegen dit ontwerp-inpassingsplan. Het is belangrijk om op tijd te reageren. Wanneer je te laat reageert, zal jouw reactie niet worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van het besluit.

Wat kunnen wij doen voor jou?
Samen met jou kunnen we jouw situatie in beeld brengen en samen bepalen of het wenselijk is om een zienswijze in te dienen. Wij kijken graag geheel vrijblijvend met je mee wat de gevolgen zijn van het plan en adviseren je graag. Mocht blijken dat zienswijze indienen nodig is, dan gaan we voor jou aan de slag.

Kies voor een gespecialiseerde advocaat!
Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw zaak behandelen. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest hierdoor voor een advocaat die brede kennis heeft van deze bestemmingsplannen en gespecialiseerd is in het voeren van procedures hierover. Meer weten? Kijk op: www.gca.nl/kies-je-eigen-advocaat. Laat je dus vooral door een van onze specialisten adviseren.

Mocht je vragen hebben over het tracé of behoefte hebben aan een vrijblijvend orientatiegesprek,  kan je rechtstreeks contact opnemen met specialisten mr. Ruud Verkoijen (r.verkoijen@gca.nl), mr. Annelies Plooij (a.plooij@gca.nl)  of mr. Irene van Geel (i.van.geel@gca.nl) of op telefoonnummer 088-0034300.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×