Incidenteel hoger beroep: in de tegenaanval

Het bestuursrecht kent een complexe regeling voor rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten. Veelal staat eerst bezwaar open, daarna beroep op de rechtbank en vervolgens hoger beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar er zijn ook andere administratieve rechters zoals het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale raad van beroep. 

Uitstel als uitvlucht
Tot voor kort bepaalde degene die beroep instelde de “omvang van het geding”: welke geschilpunten in beroep en hoger beroep door de rechter moeten worden beslecht. De partij die niet zelf beroep instelde, mocht enkel reageren op de beroepsgronden die de eiser of appellant formuleerde. Deze partij mocht zelf echter het aangevallen besluit of de uitspraak van de rechtbank niet meer ter discussie stellen. In sommige gevallen wachtte een partij daarom bewust met het instellen van beroep tot het einde van de beroepstermijn, om te bewerkstelligen dat andere partijen niet ook in actie zouden komen. Aan deze praktijk is per 1 juli 2013 een einde gekomen door de invoering van het incidenteel hoger beroep in het bestuursrecht. Wat houdt dit in?

Incidenteel hoger beroep
De wettelijke regeling biedt een belanghebbende de mogelijkheid om binnen 6 weken na het instellen van hoger beroep door een partij ook zelf nog hoger beroep in te stellen. Overwegingen van de rechtbank waarin anders zou zijn berust, kunnen dan nog ter discussie worden gesteld. Op deze manier krijgt de belanghebbende in zekere zin een “tegenaanvalswapen” door ook zelf in hoger beroep te kunnen komen nu een andere partij dat doet. Dat betekent dat onderdelen van een uitspraak die de ene partij niet wilde aanvechten, door de belanghebbende andere  partij alsnog ter discussie kunnen worden gesteld. De regering wil hiermee het bestuursrechtelijke speelveld eerlijker maken. Overigens is deze wettelijke benadering niet nieuw. In het fiscale recht bestond deze mogelijkheid al en is daarmee ervaring opgedaan.

Interessant bij meerdere partijen
In een aantal gevallen kan echter worden getwijfeld aan de toegevoegde waarde van incidenteel hoger beroep. Want waarom zou een partij die van de rechtbank volledig gelijk heeft gekregen incidenteel hoger beroep instellen? De “winnende” partij heeft immers al wat hij/zij wil, en hoeft niets meer te eisen. Deze partij zal dan zelf ook geen gebruik maken van het instrument en volstaan met een reactie op de standpunten van de insteller van het hoger beroep. Het incidenteel hoger beroep is daarom alleen interessant als meerdere partijen in één bestuursrechtelijke procedure zich (deels) niet in de uitspraak van de rechtbank kunnen vinden.

Het incidenteel hoger beroep zorgt voor een niet onbelangrijke wijziging in bestuursrechtelijke procedures. Wilt u meer weten over de mogelijke gevolgen voor uw zaak, neem dan gerust contact op met Ruud Verkoijen, advocaat Milieu + Omgeving. U kunt hem bereiken via r.verkoijen@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×