Ik word ontslagen. Moet ik mijn studiekosten terugbetalen?

Stel je krijgt een arbeidscontract voor de duur van een jaar. In jouw arbeidsovereenkomst is een studiekostenbeding opgenomen. Dit beding houdt in dat alle opleidingen betaald zullen worden door jouw werkgever. Na afloop van het dienstverband wordt jouw contract niet verlengd. Jouw werkgever maakt aanspraak op betaling van de kosten van de door jouw genoten opleiding. Moet je deze terugbetalen? 

Het studiekostenbeding
Wanneer een werkgever een opleiding financiert, zal hij willen voorkomen dat de werknemer spoedig na de voltooiing van de opleiding het bedrijf verlaat. Een werkgever zal immers alleen in een werknemer investeren als hij daar zelf ook profijt van heeft. Daarom wordt er vaak een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In een dergelijk beding staat dan dat, indien de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer de studiekosten over de tijd waarin hij de opleiding heeft genoten moet terugbetalen.

Het studiekostenbeding is niet in de wet geregeld. Wel is er in de rechtspraak bepaald aan welke voorwaarden het studiekostenbeding moet voldoen. In 1983 heeft de Hoge Raad in het Muller/ Van Opzeeland- arrest de belangrijkste voorwaarden bepaald waaraan een studiekostenbeding moet voldoen, zoals schriftelijkheid, de baat van de werkgever bij de opleiding en de duur daarvan en een glijdende schaal van terugbetaling.

Wanneer moet ik mijn studiekosten terugbetalen? 
Sommige kantonrechters gaan ervan uit dat onder ‘beëindiging’ alleen mag worden verstaan een beëindiging door de werkgever waartoe de werknemer op verwijtbare wijze aanleiding heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een ontslag op staande voet wegens diefstal. De studiekosten mogen in dat geval door de werkgever worden teruggevorderd.

Als de werkgever het dienstverband om een andere reden beëindigt kan dit anders liggen. Wanneer de werkgever er bijvoorbeeld voor kiest het contract te beëindigen omdat de medewerker in zijn ogen niet voldoet, biedt hij immers de werknemer ook geen gelegenheid om de in hem gedane investeringen terug te verdienen. Het is onredelijk als de consequenties hiervan (volledig) moeten worden gedragen door de werknemer. Met andere woorden: in dat geval kan het onredelijk zijn om de studiekosten terug te vorderen.

Daarnaast komt het ook vaak voor dat terugbetaling van de studiekosten in strijd wordt geacht met de redelijkheid en billijkheid, wanneer het bijvoorbeeld een aanslag vormt op het inkomen van de werknemer.

Kortom, een eenduidig antwoord op de vraag wanneer studiekosten mogen worden teruggevorderd is niet te geven. Vraag je je af of je jouw studiekosten moet terugbetalen, neem je dan contact op met ons.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider Arbeidsrecht op 0492-544435 of viam.grauwmeijer@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×