Huurrecht: huurprijsvermindering in de coronapandemie

In ons vorig artikel gingen we in op de vraag of huurders recht hebben op huurprijsverlaging in coronatijd. Inmiddels heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een bodemprocedure. In die zaak vordert verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst die is aangegaan met een horecabedrijf. Het horecabedrijf zou de huur niet betalen. De Rechtbank Den Haag geeft aan dat er sprake is van een gebrek en dat de coronapandemie tot een ‘onvoorziene omstandigheid’ behoort. Op basis hiervan kan de rechter de huurovereenkomst wijzigen of zelfs beëindigen. Wat betekent dit voor de huurprijs?

Gebrek en onvoorziene omstandigheden

In het huurrecht wordt een gebrek aangemerkt als een omstandigheid waardoor het gehuurde aan huurder niet voldoende huurgenot kan verschaffen. Een gebrek kan resulteren in huurprijsvermindering. Dit is afhankelijk van wat er is opgenomen daarover in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden. De rechter geeft aan dat de overheidsmaatregelen kunnen resulteren in een gebrek. Huurder kan het gehuurde door de overheidsmaatregelen beperkt gebruiken, waardoor huurder in het huurgenot wordt aangetast. Daarnaast oordeelt de rechter dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is. Met een beroep op onvoorziene omstandigheden kan de rechter de gevolgen van de huurovereenkomst wijzigen. Ook de hoogte van de huurprijs kan worden gewijzigd.

Huurder

In de huurovereenkomst spreken huurder en verhuurder af welke verplichtingen ze hebben en wat ze redelijk vinden. Veel huurders stellen dat ze door de coronacrisis de huur niet meer (volledig) kunnen opbrengen. De rechter geeft aan dat de coronacrisis en de overheidsmaatregelen een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst is. Een ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst is volgens de rechter niet altijd redelijk. Zowel huurder als verhuurder valt geen verwijt te maken. In de behandelde uitspraak vindt de rechter het redelijk om het financiële nadeel tussen verhuurder en het horecabedrijf te verdelen en komt tot een huurprijsverlaging van 50%.

Verhuurder

Betekent dit dat een verhuurder alle vorderingen tot huurverlaging van een horecabedrijf als huurder dient te accepteren? Nee, de rechter komt op basis van bepaalde omstandigheden tot de conclusie dat een huurprijsverlaging redelijk is. Omstandigheden die een rol spelen zijn: de gevolgen van overheidsmaatregelen, de exploitatiemogelijkheden, aard en omvang van de huurachterstand, omzetverlies en overheidssteun. Een verdeling van de huurprijs in gelijke delen tussen de huurder en verhuurder zal dus niet in alle gevallen een redelijke oplossing zijn. Bovendien staat de mogelijkheid voor het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak nog open.

Wilt u weten wat deze uitspraak betekent voor uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Wesley Rhoe, advocaat Vastgoed.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Wesley Rhoe

Wesley Rhoe

Vastgoed

Stel gerust je vraag over Vastgoed

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×