Huurprijsaanpassing bedrijfsruimte via rechter mogelijk

Op grond van de wet is het mogelijk om de rechter een andere huurprijs vast te laten stellen, indien de huurprijs van de door u verhuurde of gehuurde bedrijfsruimte niet overeenstemt met de huurprijs van gelijksoortige bedrijfsruimte ter plaatse. De ingangsdatum van de nieuwe huurprijs gaat dan in op de datum waarop de vordering tot huurprijsaanpassing bij de rechter is ingediend.

Huurprijsadvies is een voorwaarde
Een belangrijke voorwaarde om bij de rechter huurprijsaanpassing te vorderen, is dat dit gepaard gaat met een advies omtrent de huurprijs, opgesteld door een of meerdere door partijen gezamenlijk benoemde deskundigen. Als partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van de deskundige, dan kan de rechter deze benoemen. De ingangsdatum voor de nieuwe huurprijs is dan de dag waarop het verzoek door een van partijen is ingediend.

In de praktijk wordt de vordering tot huurprijsaanpassing en/of benoeming van een deskundige gebruikt om de ingangsdatum van de huurprijs zo vroeg mogelijk vast te stellen. De vordering wordt dan vaak al ingediend voordat partijen zelfs overleg hebben gehad of onderhandeld hebben over de benoeming van een deskundige. De rechtspraak was niet geheel duidelijk over het feit dat dit wel of niet mocht.

Besluit Hoge Raad
Inmiddels heeft de Hoge Raad in oktober 2013 bepaald dat aan een vordering tot huurprijsaanpassing en/of verzoek tot benoeming van een deskundige, wel enig overleg aan vooraf moet gaan. Er dient volgens de Hoge Raad serieus en zonder onnodige vertraging op een uitnodiging tot overleg of op voorstellen van de andere partij te worden ingegaan. Als er geen reactie volgt van een van de partijen, kan geconcludeerd worden dat er geen overeenstemming is bereikt.

Conclusie
Een vordering tot huurprijsaanpassing en/of benoeming van een deskundige kan niet met succes ingediend worden om de huurprijsaanpassing zo snel mogelijk in te laten gaan. Partijen dienen eerst verplicht overleg te hebben met elkaar omtrent de benoeming van een deskundige. Daarbij heeft de Hoge Raad ook nog aangegeven dat het een rechter altijd vrij staat om de ingangsdatum van de huurprijs aan te passen als een van de partijen in het overleg niet voldoende voortvarend is geweest.

Voor meer informatie over huurprijsaanpassing of andere huur gerelateerde onderwerpen, kunt u  contact opnemen met Wesley Rhoe, advocaat vastgoed, via: w.rhoe@gca.nl of 0493-331483.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Huur

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×