Huurbescherming cliënt bij combinatie wonen en zorg?

Sinds 1 januari 2013 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gewijzigd. Vanaf deze datum moeten cliënten met  een indicatie voor de lichtere  zorgzwaartepakketten, de kosten voor verblijf in een zorginstelling zelf betalen. De cliënt sluit dan voor zijn verblijf in bijv. een woonzorgcentrum een huurovereenkomst af met de betreffende instelling. Daarnaast wordt er vaak een zorgverleningsovereenkomst afgesloten met betrekking tot de te verlenen zorg. Deze zorgverleningsovereenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. 

Huurovereenkomst & zorgverleningsovereenkomst
In de meeste  woonzorgcentra worden wonen en zorg nog steeds samen aangeboden. De  huurovereenkomst en de zorgverleningsovereenkomst  zijn daardoor aan elkaar gekoppeld. Zij zijn aan te merken als een gemengde overeenkomst (art. 6:215 BW). Dit betekent dat de wettelijke bepalingen die voor beide overeenkomsten gelden naast elkaar van toepassing zijn.  Het kan echter voorkomen dat de verschillende wetsbepalingen niet met elkaar verenigbaar zijn, of de strekking daarvan zich tegen de aard van de overeenkomst verzet.
Op basis van vaste jurisprudentie is de regel dat de dwingende bepalingen van het huurrecht van toepassing zijn, tenzij het zorgelement overheerst. Wanneer het zorgelement overheerst, kan er geen beroep worden gedaan op huurbescherming.

Wanneer overheerst het zorgelement?
Wanneer een huurovereenkomst met verlening van diensten in combinatie met een zorgovereenkomst wordt gesloten, geldt de overeenkomst als een gemengde overeenkomst. Wanneer deze overeenkomst als strekking heeft dat de huurder wordt opgenomen in een “begeleid wonen regime” die is afgestemd op zijn situatie, gelden de dienstverleningselementen zoals begeleiding, advisering en ondersteuning als het overheersende element. De betrokkene kan dan in beginsel geen beroep doen op huurbescherming.

In de situatie dat de overeenkomsten gelijktijdig zijn aangegaan, dezelfde contractduur, dezelfde ingangsdatumhebben en uitdrukkelijk bepaald is  dat zij onderling afhankelijk zijn, kan dat ertoe leiden dat bij opzegging van de zorgverleningsovereenkomst tevens de huurovereenkomst eindigt. Dit is afhankelijk van de opzet en inhoud van de overeenkomsten. Als het zorgelement overheersend is, is er geen beroep mogelijk op huurbescherming.

In een recente uitspraak speelde de situatie dat er met een cliënt een huurovereenkomst was gesloten, met uitsluitend als doel om de woning te verhuren in het kader van de begeleiding van de cliënt, waarvoor een dienstverleningsovereenkomst was gesloten. Nu de voorzieningenrechter oordeelde dat het zorgelement overheersend was in het samenstel van deze overeenkomsten en daarover niet is geklaagd in hoger beroep, werd dit door het hof als vaststaand aangenomen. 

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Marleen van den Broek, advocaat vastgoed, via m.vanden.broek@gca.nl of 0493-331484.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Huur

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×