Huur

Bonje met de (ver)huurder?

De verhuurder wil de huurprijs van je woning of bedrijfspand verhogen, kan dat zomaar? Een huurder wil wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde pand, mag dat zonder toestemming? In de relatie tussen verhuurder en huurder ontstaan regelmatig geschillen over dergelijke vragen. De wetgeving die betrekking heeft op huurrecht is strikt en kent vele nuances. Zo gelden er bijvoorbeeld andere regels voor de verhuur van bedrijfspanden, dan voor de verhuur van een woning.

Advocaten voor huurrecht

Onze advocaten zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen in het huurrecht en staan zowel huurders als verhuurders van woon- en bedrijfsruimten bij. We adviseren onze klanten gericht in huurrechtelijke kwesties. Daarbij komen we graag tot een oplossing die een win-winsituatie oplevert voor zowel verhuurder als huurder. Mocht overeenstemming tussen beide partijen niet mogelijk zijn, dan zijn wij zeer ter zake kundig als het aankomt op een rechtsgang.

Beperk risico's bij verhuur van pand

Voorkom of beperk jouw risico’s als vastgoedeigenaar of verhuurder bij een hennepkwekerij. Van een verhuurder, zeker van een professionele verhuurder, wordt veel verwacht in het kader van de zorgplicht. Het is dus goed om hier zorgvuldig mee om te gaan. Als er een hennepkwekerij wordt ontdekt, kan dit immers grote (financiële) gevolgen voor u hebben. Welke gevolgen kan dit hebben voor u als verhuurder? Hoe voorkomt u problemen? Gebruik de 'hennepkweek in een door u verhuurd pand, wat nu?' checklist!

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

Producten

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Wie draait er op voor herstelkosten en reparaties aan het huurpand?
Wettelijk is vastgelegd dat de verhuurder verplicht is om op verzoek van de huurder gebreken aan het huurpand te herstellen, tenzij er sprake is van een kleine reparatie. In dat geval dient de huurder het gebrek te herstellen. Een kleine reparatie is bijvoorbeeld het vervangen van lampen. Daarnaast hoeft de verhuurder het gebrek niet te herstellen als de huurder aansprakelijk is voor het ontstaan ervan. Ten slotte hoeft de verhuurder een gebrek niet te herstellen als het herstel kosten met zich meebrengt die redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Bij een bedrijfs- of kantoorruimte kan hiervan in de huurovereenkomst worden afgeweken, waardoor het onderhoud grotendeels ten kosten van de huurder komt. Voor woonruimtes mag er niet ten nadele van de huurder mogen afgeweken van de wettelijke bepaling.
Onder welke voorwaarden kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?
Afhankelijk van de aard van het pand, kan de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. In de huurwet zijn gronden vastgelegd waarop de verhuurder in ieder geval op kan zeggen: -Als hij kan aantonen dat de huurder zich als een onbehoorlijk huurder gedraagt; -Als het een tijdelijke huurovereenkomst betreft. De verhuurder kan dan opzeggen zodat de overeenkomst niet stilzwijgend verlengd wordt; -Als de verhuurder de verhuurde ruimte zelf dringend nodig heeft (dit moet duidelijk aantoonbaar zijn); -Als de verhuurder een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst heeft gedaan, maar de huurder hier niet akkoord mee is gegaan. Dit geldt niet als de nieuwe huurovereenkomst puur op wijziging van de huurprijs of bijkomende kosten gericht is; -Als de woonruimte weer vrij moet komen met oog op het bestemmingsplan.
Is het bepalen van de huurprijs aan regels gebonden?
In de Huurprijzenwet zijn regels vastgesteld waar men rekening mee moet houden bij het bepalen van de huurprijs. Deze dient namelijk in overeenstemming te zijn met de kwaliteit van de woning. Aan de hand van een puntenstelsel kan men opmaken hoe het met de kwaliteit van de woning gesteld is. Uitzondering hierop zijn de woningen met een geliberaliseerde huurprijs, hier gelden geen regels voor het bepalen van de huurprijs. Wel kan de huurder in de eerste 6 maanden nadat de (eerste) huurovereenkomst is ingegaan naar de Huurcommissie stappen om de huurprijs te laten toetsen. Aan de hand van het puntenstelsel wordt dan getoetst wat de maximale huurprijs van de woning is. Ligt deze huurprijs onder de liberalisatiegrens, dan wordt de huurprijs hieraan aangepast en is de overeenkomst niet meer geliberaliseerd.