Huishoudelijke hulp? Vraag uw oude uren terug!

Huishoudelijke hulp?  Vraag uw oude uren terug!
 

Uitspraken hoogste rechter over huishoudelijke hulp
Vanaf 1 januari 2015 kregen veel mensen minder huishoudelijke hulp.  Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad hierover bepaald dat dat niet zomaar kan. Staatssecretaris van Rijn gaf aan blij te zijn met de duidelijkheid rond de thuishulp. Uit onderzoek bleek ook dat de meeste gemeenten in 2015 geld overhielden op het zorgbudget. De Staatssecretaris beloofde erop toe te zien dat gemeenten zich houden aan de regels voor huishoudelijke hulp.  Amsterdam besloot het beleid onmiddellijk aan te passen. Andere gemeenten volgden.  

Peel 6.1 handhaaft beleid ondanks uitspraken
Op de website van de Peel 6.1 staat dat de Peelgemeenten (Helmond, Laarbeek, Asten, Someren, Deurne en Gemert –Bakel) gaan onderzoeken ‘of de uitspraken gevolgen hebben voor hun beleid’.  Vooralsnog wordt het oude beleid gecontinueerd,  zo wordt aangegeven op de site.  Peel 6.1 wekt hiermee de indruk zich boven de rechter te plaatsen. Naar onze mening is er echter geen enkele twijfel dat de uitspraken van 18 mei 2016 ook voor Peel 6.1 relevant zijn.  Bijvoorbeeld de uitspraak die gaat over Rotterdam (ECLI:CRVB:2016:1491). Net als in Rotterdam worden in de Peelregio twee pakketten gehanteerd waar het gaat om huishoudelijke hulp. In Rotterdam gaat het om eenvoudige en complexe ondersteuning. In de Peelregio gaat het om huishoudelijke ondersteuning basis en huishoudelijke ondersteuning plus (artikel 2.1 van de nadere regels Wmo van alle peelgemeenten). Die pakketten moeten leiden tot een schoon en leefbaar huis maar wat dat precies inhoudt qua hulp is niet duidelijk. Dit mag niet van de Centrale Raad van Beroep. Die vindt dat in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Onze reactie op standpunt Peel 6.1.   
De reactie van Peel 6.1 op de uitspraken van de hoogste rechter in Wmo-zaken, komt overeen met de houding die we van Peel 6.1 zien bij de Rechtbank in Den Bosch. De rechter wil van de Peelregio graag weten wat een burger nu precies aan hulp krijgt terwijl het bestuur stelt dat niet meer duidelijk te hoeven maken. Behalve door de Rechtbank Oost -Brabant is nu dus ook door de hoogste rechter bepaald dat als niet duidelijk is wat iemand precies aan hulp krijgt, gewoon moet worden teruggegrepen op de voor 1 januari 2015 toegekende uren volgens de normen in het CIZ Protocol Huishoudelijke verzorging. 

Advies: doe een nieuwe aanvraag en vraag om vergoeding van schade
Wij adviseren iedereen die sinds 1 januari 2015 veel minder huishoudelijke hulp kreeg dan tevoren de uren terug te vragen. Gaat u tegen besluiten genomen op basis van het huidige beleid vooral in bezwaar
of beroep. Kreeg u het afgelopen jaar minder vergoed dan tevoren en moest u zelf extra kosten maken dan zou u kunnen proberen om die schade vergoed te krijgen.  U kunt hierover vrijblijvend contact opnemen met Rietje Obers, advocaat per email: r.obers@gca.nl  of telefonisch 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×