Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

 

De minister van Economische Zaken en Klimaat is bezig met het doorvoeren van een ontwerpplan om een hoogspanningsverbinding te realiseren tussen Tilburg en Borssele. Op 2 september 2022 is het  ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegd voor het Project Zuid- West 380 kV Oost. Dit is het gedeelte tussen Rilland en Tilburg.

Wij hebben namens een groot aantal belanghebbenden zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-inpassingsplan. Inmiddels is het plan vastgesteld door de minister. Ons advies is goed te kijken of en in hoeverre het plan mogelijk gevolgen heeft voor jou en je bedrijfsvoering. Dit plan heeft namelijk grote gevolgen voor de directe omgeving, waarvoor actie nodig is. Het is per persoon en per bedrijf verschillend wat de gevolgen zijn. Zo kan je agrarische bedrijfsvoering worden beperkt door het plan, doordat er op je perceel een hoogspanningsmast of kabels worden geplaatst. Ook kan het gevolgen hebben voor de leefomgeving van mens en dier. De bereikbaarheid van (landbouw)grond kan door de hoogspanningsmasten worden beperkt. Wanneer er een spanningsmast op je perceel wordt geplaatst, verlies je ook het gebruik van deze grond. Dit kan ervoor zorgen dat je inkomstenschade lijdt omdat je minder grond ter beschikking hebt.

Alsnog in beroep voor 14 oktober 2022!

Eerder kondigden wij al aan dat dit project voor handen lag. De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is al verlopen. Als je vermoedt dat dit plan gevolgen heeft voor je grond, maar je geen zienswijze hebt ingediend, is het alsnog mogelijk om hiertegen in beroep te gaan. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 14 januari 2021 namelijk bepaald dat je ook een ontvankelijk beroep kan indienen tegen een plan, waartegen je geen zienswijze hebt ingediend in de voorprocedure. Het is dus voor iedere belanghebbende nog mogelijk om vóór 14 oktober 2022 in beroep te gaan tegen het plan.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Ben je woonachtig of heb je een perceel in deze regio, neem dan zo snel mogelijk contact met ons Team Milieu & Omgeving.  Samen kunnen we kijken wat we in je specifieke situatie kunnen betekenen en kunnen we bepalen of het wenselijk is om beroep in te stellen. Mocht dit het geval zijn, dan gaan wij voor je aan de slag. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Kies voor een gespecialiseerde advocaat!

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering de zaak behandelen. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest hierdoor voor een advocaat die brede kennis heeft van deze bestemmingsplannen en gespecialiseerd is in het voeren van procedures hierover. Kijk op: www.gca.nl/kies-je-eigen-advocaat voor meer info. Kom je niet in aanmerking voor een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

 

 

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×