Hoelang is een aannemer verplicht herstel uit te voeren?

Een bouwproces is een proces van lange adem. Zo is er de periode van voornemen, het formuleren van eisen, het ontwerp, de eigenlijke bouw en de oplevering. Wanneer het opgeleverde werk niet aan de afgesproken eisen voldoet, kun je de aannemer hierop aanspreken, zelfs na oplevering van het werk. Maar hoelang en binnen welke termijn is de aannemer verplicht om herstel uit te voeren?

Garantie 
In veel overeenkomsten worden garanties verstrekt door de aannemer. Indien de opdrachtgever binnen de garantietermijn een beroep heeft gedaan op de verstrekte garantie blijft die aanspraak bestaan, ook wanneer daarna de garantietermijn verstrijkt.
De periode waarbinnen de aannemer een herstelverplichting heeft is doorgaans in de verstrekte garantie opgenomen. De Garantieregeling van het GIW (2007) kent een algemene garantietermijn van zes jaar. Voor ernstige gebreken bedraagt de garantietermijn tien jaar.

Verjaring
De opdrachtgever dient de verjaringstermijn in acht te nemen. Door het verstrijken van de verjaringstermijn vervalt namelijk het recht om een vordering in te stellen op de aannemer. Wel kan de verjaringstermijn worden verlengd door een tijdige stuitingshandeling. Deze handeling kan bestaan uit een schriftelijke aanmaning waarin de opdrachtgever zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt, erkenning door de aannemer, of verjaring kan worden gestuit het instellen van een rechtsvordering door de opdrachtgever. Een rechtsvordering tot herstel verjaart in ieder geval twintig jaar na de oplevering.

Redelijke termijn
Uit de wet volgt dat de opdrachtgever op herstel van een gebrek geen beroep meer kan doen indien hij dit niet bij de aannemer heeft gemeld binnen ‘bekwame tijd’ nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De aannemer wordt hiermee beschermd tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten van de opdrachtgever. In de rechtspraak is geen algemene regel te geven voor wat aangemerkt moet worden als een redelijke termijn; de omstandigheden van het geval zijn doorslaggevend. Hoewel er geen harde termijn is, zal een opdrachtgever met een melding binnen 2 maanden veilig zitten.

Kenbare gebreken
Voor ‘kenbare’ gebreken die de opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, rust op de aannemer geen herstelverplichting indien deze niet bij oplevering zijn gemeld. Voor gebreken in de onderhoudsperiode geldt dat de opdrachtgever deze gebreken dient te melden en zal moeten aantonen dat het gebrek zich in deze periode heeft gemanifesteerd. Het is aan de aannemer om aan te tonen dat op hem geen aansprakelijkheid rust. Dat geldt ook indien er sprake is van garantie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493-352070 of via g.goorts@gca.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor de nieuwsbrief. Klik HIER op je aan te melden!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×