Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden na een echtscheiding?

Als je gehuwd bent en er volgt een echtscheiding, dan is partneralimentatie een van de onderwerpen die geregeld moet worden.

Of en hoeveel partneralimentatie er betaald moet gaan worden, is afhankelijk van de vraag of er behoefte is aan partneralimentatie en de vraag of er voldoende draagkracht is. Worden beide vragen met ‘ja’ beantwoord dan kan de hoogte van de alimentatie berekend worden aan de hand van financiële gegevens.

Niet alleen de hoogte maar ook de duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie is van belang. Stel dat er een bedrag wordt vastgesteld of afgesproken, hoe lang moet je dat dan betalen? En wanneer gaat deze verplichting in?

Ingangsdatum

De alimentatieverplichting gaat in op de echtscheidingsdatum. Dat is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vaak wordt ook vóór deze datum al een alimentatiebedrag voldaan. Dat kan in overleg zijn afgesproken of door de rechtbank zijn opgelegd als voorlopige voorziening. Deze voorlopige alimentatie heeft geen invloed op de alimentatieduur.

De duur van de alimentatieverplichting: tot 1 januari 2020.

De wet kende tot voor kort als basis een alimentatieduur van 12 jaar. Er was een uitzondering voor kortdurende huwelijken waarin geen kinderen geboren zijn. In die situaties was sprake van een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

In situaties waarbij de echtscheidingsprocedure vóór 1 januari 2020 is opgestart, zijn deze oude termijnen nog altijd van toepassing.

De duur van de alimentatieverplichting: ná 1 januari 2020.

Met ingang van 1 januari 2020 is de wet gewijzigd. Als hoofdregel geldt nu het uitgangspunt dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

De duur van het huwelijk is de periode van huwelijksdatum tot het moment dat het verzoekschrift echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

Op deze hoofdregel gelden enkele uitzonderingen:

  • Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar? Dan moet partneralimentatie voldaan worden tot het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Is er sprake van een huwelijk dat 15 jaar of langer heeft geduurd én waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar jonger is dan de AOW leeftijd? Dan moet partneralimentatie betaald worden tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • Bij een huwelijk dat 15 jaar of langer heeft geduurd én waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren vóór 1 januari 1970 geldt een termijn van 10 jaar.

Zijn er meerdere termijnen van toepassing? Dan geldt de langste termijn.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het vaststellen van de duur van de alimentatieverplichting? Of wil je meer informatie of advies rondom de berekening van de hoogte van partneralimentatie? Neem dan contact op met Imke Gerrits.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×