Hindernissen voor paarden zijn geen bouwwerk

Op 18 april 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in een zaak tegen het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bepaald dat hindernissen geen bouwwerk zijn. Hierdoor is de plaatsing ervan niet vergunningplichtig. De bouw van een longeercirkel (een ronde, soms omheinde ruimte waarbinnen paarden aangelijnd getraind kunnen worden) is echter wel een bouwwerk. Dat heeft de Afdeling op 25 april 2012 bepaald in een zaak tegen het college van burgemeester en wethouders van Westerveld. Waar zit dat verschil nu in?

Het begrip “bouwwerk” is in de Woningwet niet omschreven. In de modelbouwverordening is wel een definitie gegeven van het begrip “bouwwerk”. Het is vaste rechtspraak van de Afdeling dat bij het bepalen van een antwoord op de vraag of sprake is van een bouwwerk naar de definitie in de modelbouwverordening moet worden gekeken. Volgens de modelbouwverordening is een bouwwerk: “ elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

Naar het oordeel van de Afdeling zijn hindernissen volledig demontabel. Hindernissen bestaan uit verschillende elementen die in wisselende samenstelling op wisselende plaatsen zonder verankering worden opgericht. Om die reden is geen sprake van een bouwwerk. Voor het plaatsen van hindernissen is dan ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Bij een longeercirkel is wat anders aan de hand. Ook al is deze verplaatsbaar net als dat bij hindernissen het geval is, toch wordt een longeercirkel door de Afdeling wel als een bouwwerk aangemerkt. Een longeercirkel is namelijk bedoeld om gedurende langere tijd op dezelfde plaats te functioneren. Hierdoor is voor het plaatsen van een longeercirkel wél een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen. De Afdeling voegt daar nog aan toe dat een longeercirkel niet kan worden aangemerkt als een bouwvergunningvrij bouwwerk zoals dat bij erf- of perceelsafscheidingen wel het geval is. Het verschil zit volgens de Afdeling in de wezenlijk andere functie van een longeercirkel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid & Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×