‘Het recht om vergeten te worden’

Heeft u weleens uw eigen naam ‘gegoogeld’ om te kijken welke resultaten dit oplevert? Het kan zomaar zijn dat er ongewenste of irrelevante informatie naar boven komt bij het intypen van uw naam.

In het Google Spain arrest van 13 mei 2014 (zaak C‑131/12) heeft het Europese Hof van Justitie ‘het recht om vergeten te worden’ tot stand gebracht. Dit recht houdt in dat gebruikers van het internet het recht hebben om gevoelige persoonsgegevens te laten verwijderen bij zoekmachines. Hiervoor dient er een verzoek ingediend te worden bij de exploitant van een zoekmachine.

In dit arrest heeft een Spaanse man een zaak aangespannen tegen Google. Wanneer een internetgebruiker de naam van betrokkene  ingaf in de zoekmachine van Google, verscheen er informatie  van een dagblad waarop aankondigingen stonden waarin de naam van betrokkene was vermeld en die betrekking hadden op een executoriale verkoop van panden van de betrokkene  in het kader van een beslag ter terugvordering van sociale zekerheidsschulden. De betrokkene had bij Google een verzoek ingediend om zijn persoonsgegevens te verwijderen zodat deze niet meer in de zoekresultaten zouden verschijnen. Volgens de betrokkene was de informatie die op internet over hem te vinden was niet meer relevant. Google ging niet in op het verzoek. Tenslotte heeft de betrokkene beroep ingesteld bij het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de activiteiten van een  zoekmachine (die bestaan uit door derden op internet gepubliceerde of opgeslagen informatie te vinden, deze informatie automatisch te indexeren, tijdelijk op te slaan en, ten slotte, in een bepaalde volgorde ter beschikking te stellen aan internetgebruikers) gekwalificeerd kunnen worden  als  “verwerking van persoonsgegevens” wanneer die informatie persoonsgegevens bevat. De activiteiten van een zoekmachine kunnen in het gedrang komen met de persoonlijke levenssfeer. Daarom dient Google zich te houden aan de regels uit de Europese privacyrichtlijn. Volgens het Hof van Justitie mogen personen op grond van de privacyrichtlijn een verzoek indienen bij de exploitant van een zoekmachine om irrelevante of schadelijke informatie te verwijderen. De exploitant van een zoekmachine moet zelf  beoordelen of het verzoek gehonoreerd dient te worden. Het belang van de persoonlijke levenssfeer dient de exploitant af te wegen tegen het belang van het grote publiek om informatie te verkrijgen waarbij het belang van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zal wegen.

Buiten Europa zal men echter niet vergeten kunnen worden. Google heeft een verzoek om ’het recht om vergeten te worden’ wereldwijd  te laten gelden niet gehonoreerd. Google heeft aangegeven zich alleen aan de Europese privacywetgeving te houden en dat verwijderingsverzoeken alleen binnen Europa gedaan kunnen worden.

Internetsites die gebruikmaken van persoonsgegevens kunnen naar aanleiding van dit arrest vaker te maken krijgen met verzoeken om informatie te verwijderen en daar zal serieus  op ingegaan moeten worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat Arbeid via m.saes@gca.nl of 0493-331479.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×