Het nut van een eigendomsvoorbehoud nader bekeken

Vaak is het niet moeilijk om te bepalen op welk moment het eigendom van een goed overgaat. Het is  in veel gevallen een kwestie van ‘tegelijkertijd oversteken’. Betaling en levering worden dan op hetzelfde moment gedaan. Maar wanneer je goederen levert en daar later de rekening van stuurt, is het belangrijk om te weten dat de goederen al op het moment van levering in eigendom overgaan op de koper. Dat er nog niet is betaald, doet daar niets aan af. Om te voorkomen dat je als verkoper met lege handen achterblijft, kan een eigendomsvoorbehoud uitkomst bieden.

Wat kun je met een eigendomsvoorbehoud?
Met een eigendomsvoorbehoud voorkom je dat de koper eigenaar wordt van door jou geleverde goederen zonder te betalen. Het eigendomsvoorbehoud houdt namelijk in dat de je eigenaar van de geleverde goederen blijft totdat de volledige koopprijs is betaald. Betaalt de koper niet, of slechts een gedeelte, dan mag je de door jou geleverde goederen terughalen. Het eigendomsvoorbehoud is daarmee een machtig wapen tegen wanbetalers.

Wanneer kun je een eigendomsvoorbehoud gebruiken?
Om een eigendomsvoorbehoud in te roepen, moet dit voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst bedongen zijn. Dit kun je doen in de koopovereenkomst zelf, maar bijvoorbeeld ook in algemene voorwaarden. Let er bij algemene voorwaarden wel op dat je deze tijdig aan de koper overhandigt!

Als verkoper kun je niet altijd een eigendomsvoorbehoud inroepen. Het is belangrijk dat je het goed, dat jij hebt geleverd, kunt onderscheiden van andere goederen. Soms is dit door vermenging niet meer mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan melk, waarvan kaas is gemaakt. Het geleverde moet dus bepaalbaar zijn.

Ook wanneer de door jou geleverde goederen onderdeel zijn geworden van een andere zaak, heb je niets aan een eigendomsvoorbehoud. Bijvoorbeeld in het geval je kettingkasten levert, die de koper verwerkt in nieuwe fietsen.

Wanneer de koper failliet gaat, blijft het eigendomsvoorbehoud van kracht. Je dient als verkoper in een geval van faillissement echter wel snel te handelen, voordat de curator je goederen verkoopt. Bovendien kan het zo zijn dat de fiscus een zogenaamd fiscaal bodembeslag laat leggen, waardoor je het eigendom alsnog verliest. Je kunt hier problemen voorkomen door al bij dreiging van faillissement je goederen terug te halen.

Luc Tacx, advocaat Onderneming, kan u o.a. over dit onderwerp meer informatie geven. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0493 – 331486 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×