“Het dak van mijn nieuwe huis is rot!”

Stel je je eens voor, je koopt het huis van jouw dromen. De zolderkamer is aan de kleine kant en daarom ben je van plan een dakkapel te plaatsen. Na een jaar is het zover, je hebt een mooi model dakkapel uitgezocht en de bouwvakkers gaan aan de slag. Tot jouw grote schrik ontdekken de bouwvakkers dat het hele dak rot is! Kun je de verkoper van het huis aansprakelijk stellen voor de schade die je lijdt als gevolg van het rotte dak?

Het komt nogal eens voor dat je iets koopt, dat niet voldoet aan de verwachtingen. Soms is dit te wijten aan jouw voorstelling van zaken, maar veelal is het te wijten aan de inlichtingen die de verkoper je geeft of juist niet geeft.

Als je de verkoper hierop wilt aanspreken, moet je hem zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de problemen. Dit wordt de klachtplicht genoemd. In beginsel zijn aan de klachtplicht geen vormvereisten verbonden. Je mag zelf weten hoe je de verkoper mededeelt dat hij iets anders heeft geleverd dan je verwachtte. Hoewel er geen vereisten zijn, heeft de Hoge Raad onlangs gezegd dat je de verkoper wel voldoende concreet moet informeren. Je moet in ieder geval iets zeggen over de ‘gestelde aard of omvang van de tekortkoming’.

Ten slotte noemt de Hoge Raad een aantal criteria, die al bekend waren, waaraan moet zijn voldaan om de verkoper met succes aansprakelijk te kunnen stellen.

Het belangrijkste criterium is dat je de klacht binnen redelijke tijd na ontdekking bekend maakt aan de verkoper. Je moet met ‘redelijke spoed’ onderzoeken of de prestatie van de verkoper voldoet aan de gemaakte afspraken. Als dit niet het geval is, moet je dit snel aan de verkoper mededelen op eerder vertelde wijze. Deze termijn is afhankelijk van omstandigheden zoals de gestelde aard of omvang van de tekortkoming, de waarneembaarheid van de tekortkoming, de deskundigheid van partijen, de onderlinge verhouding van partijen, de aanwezige juridische kennis, de behoefte aan voorafgaand deskundig advies en ten slotte is belangrijk in hoeverre de belangen van de verkoper zijn geschaad en of hij nadeel lijdt door de lengte van de klachttermijn.

Wij willen je er op attent maken dat je een verkoper kunt aanspreken op een gebrekkige prestatie, zolang je maar voldoet aan de regels van de klachtplicht!

Wil je meer weten over dit onderwerp kun je contact opnemen met Wesley Rhoe, vakgroepvoorzitter Vastgoed via 0493 – 352070 of w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×