Het bestemmingsplan Buitengebied Asten: de kans om na te denken over uw toekomst!

Vanaf 29 januari a.s. ligt het voorontwerpbestemmingsplan Asten 6 weken ter inzage. De kans om na te denken over uw toekomst. Goorts + Coppens biedt u de gelegenheid om vrijblijvend een afspraak te maken om uw situatie te bespreken.

In de agrarische sector wordt nogal eens de vraag gesteld of het voorliggende bestemmingsplan had moeten voorzien in voldoende uitbreidingsruimte. Veel ondernemers zullen namelijk uit willen breiden althans daartoe de mogelijkheid open willen houden. De vraag is of de gemeente daartoe verplicht is.

Het antwoord is niet met een eenvoudige ja of nee te beantwoorden.

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Dit volgt uit artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), op basis waarvan de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening een bestemmingsplan vaststelt.

De Raad van State heeft in diverse uitspraken overwogen dat de gemeente wel rekening moet houden met de plannen van een ondernemer indien hij een concreet plan kenbaar heeft gemaakt bij de gemeente voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Kortom: heeft u plannen om uit te breiden dan is het verstandig om deze plannen kenbaar te maken bij de gemeente zodat deze uitbreidingsmogelijkheden meegenomen kunnen worden in het bestemmingsplan. In de uitspraak van 27 januari jl. overwoog de Afdeling dat het wel om een concreet plan moest gaan.

De pluimveehouder had in de bestemmingsplanprocedure gesteld dat hij een uitbreiding van een bouwvlak wilde tot 2 hectare in verband met maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de nabije toekomst. De gemeente had het plan niet meegenomen omdat er geen concreet plan aanwezig was.

De Raad van State overwoog dat voor de vaststelling geen stukken waren overgelegd op basis waarvan geoordeeld kon worden dat er sprake was van een concreet bouwplan.

Het advies is dan ook om tijdig met de gemeente om te tafel te gaan om de plannen en de mogelijkheden te bespreken. Indien de plannen concreet zijn dient de gemeenteraad de ruimtelijke aanvaardbaarheid hiervan te beoordelen bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vanaf 29 januari 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Asten ter inzage. Het is voor eenieder mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Mocht u dus een concreet plan hebben dan raden wij u aan dat nu kenbaar te maken bij de gemeente zodat eventuele onderzoeken nog voor de vaststelling van het bestemmingsplan meegenomen kunnen worden.

Heeft u vragen over de betekenis van het bestemmingsplan voor uw perceel? Neemt u dan contact op met één van onze advocaten van het team Overheid en Omgeving:

Ons team, en de koffie, staat voor u klaar!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×