Het auteurscontractenrecht wordt verbeterd!

De contractuele positie van de auteur en de kunstenaar ten opzichte van bijvoorbeeld de uitgever en de kunstagent wordt door het kabinet verbeterd. De maker van het werk moet voortaan in ‘redelijke mate’ meeprofiteren wanneer geld verdiend wordt aan zijn creatieve prestatie. Voor het uitgeven van een boek of het vertonen van een film geeft de maker vaak een exploitatiebevoegdheid aan een ander. Vervolgens ziet de maker weinig terug van de inkomsten daarvan. Het kabinet gaat hier zoals gezegd verandering in brengen.

De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel zijn onder andere dat de maker van het werk een hogere vergoeding kan eisen indien zijn werk opeens succesvol wordt. Op verzoek van verenigingen van makers of exploitanten kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bovendien de hoogte van een ‘billijke vergoeding’ vaststellen.

Meer bevoegdheid
Verder krijgt de maker de bevoegdheid om het contract met de exploitant geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer het werk niet voldoende wordt geëxploiteerd. Een voorbeeld: de auteur heeft een boek geschreven en wil dat dit ook digitaal geëxploiteerd wordt, maar de uitgever weigert dit. Of de muzikant wil zijn muziek ook distribueren naar het buitenland, maar de platenmaatschappij werkt daar niet aan mee. In deze gevallen kan de maker gemakkelijker zijn contract met zijn exploitant ontbinden. Exploitanten zullen dan ook eerder geneigd zijn aan de wensen van de maker te voldoen.
Bovendien wordt een Geschillencommissie in het leven geroepen die geschillen tussen makers en exploitanten zal behandelen. Niet alleen individuele makers, maar ook verenigingen van makers, kunnen hun geschil voortaan voorleggen aan de Geschillencommissie. Gerechtelijke stappen zijn in het vervolg dus niet meer noodzakelijk.

Vergoeding afhankelijk van succes
In het geval van filmwerk blijft de regeling overigens vrijwel onveranderd. De belangrijkste makers van een film hebben echter voortaan recht op een ‘proportionele vergoeding’ als zij hun rechten overdragen aan de producenten van de film. Dat wil zeggen dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van het succes en dus de opbrengst van de film.

De ministerraad heeft al ingestemd met het wetsvoorstel van het kabinet. Reden genoeg om de creatieve geest de vrije loop te laten! Mocht u hierover meer willen weten, kunt u contact opnemen met Luc Tacx, advocaat Onderneming en Vastgoed, via telefoonnummer: 0493-331486 of via e-mail l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×