Herziening UAV 1989

UAV staat voor Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989). De UAV kan van toepassing worden verklaard in een contract of aannemingsovereenkomst in de bouw. De UAV regelt de contractverhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer.

Concept-herziening
Alweer enige tijd geleden heeft het Ministerie van VROM opdracht gegeven aan de Werkgroep Herziening UAV 1989, om de UAV 1989 te herzien ofwel te actualiseren. De UAV 1989 worden vaak gebruikt als algemene voorwaarden bij aannemingsovereenkomsten. Op 14 februari 2011 heeft de werkgroep een concept-herziening aan de minister aangeboden. In dit artikel zullen de belangrijkste wijzigingen, die in het concept zijn opgenomen, worden besproken.
Wat direct opvalt, is dat de UAV (concept 2011) niet meer alleen betrekking hebben op de uitvoering van werken, maar ook op de uitvoering van technische installatiewerken. Voor technische installatiewerken bestaat tot nog toe een aparte UAV, de UAV-IT 1992. De bepalingen uit de UAV-IT 1992 zijn voor een groot gedeelte overgenomen in de UAV 2011.

Wijzigingen
Een andere wijziging betreft paragraaf 12, de aansprakelijkheid van de aannemer. Waar in de UAV 1989 nog naar het oude Burgerlijk Wetboek wordt verwezen, wordt in het concept verwezen naar het nieuw Burgerlijk Wetboek. De regeling blijft inhoudelijk vrijwel hetzelfde en komt erop neer dat de aannemer na oplevering in beginsel niet meer aansprakelijk is. Dit kan tot vijf jaar na oplevering nog wel het geval zijn als sprake is van verborgen gebreken. De aannemer kan tot tien jaar na oplevering nog aansprakelijk zijn, als het werk instort of dreigt in te storten. Aansprakelijkheid kan ook aan de orde zijn, als het werk ongeschikt is geraakt of dreigt ongeschikt te raken voor de bestemming waarvoor het bedoeld is. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat een en ander slechts kan worden verholpen of voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

Ook paragraaf 36 over bestekswijzigingen is veranderd. Wanneer de opdrachtgever bestekswijzigingen wenst aan te brengen, kan de aannemer niet zonder meer een verhoging van de prijs doorvoeren. Een verhoging kan alleen worden doorgevoerd als de aannemer de opdrachtgever er tijdig op heeft gewezen dat de wijziging een noodzakelijke prijsverhoging tot gevolg heeft. De aannemer hoeft hier niet op te wijzen als de opdrachtgever die noodzakelijke prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Deze regeling komt overeen met artikel 7:755 BW.

Standaard kortingsbedrag
Verder is het standaard kortingsbedrag voor een te late oplevering aangepast (paragraaf 42). In de UAV 1989 spreekt men nog van 75 gulden per dag. In de versie van 2011 wordt dat 60 euro per dag. Omdat in bestekken de hoogte van dit kortingsbedrag vaak wordt aangepast, zal het bepaalde bedrag van 60 euro niet erg relevant zijn. Al met al blijkt uit het concept dat de UAV 1989 licht herzien zijn. Zodra de conceptversie definitief wordt, verneem je dit weer via onze nieuwsbrief.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Wesley Rhoe, vakgroepvoorzitter Vastgoed. Je kunt hem bereiken via w.rhoe@gca.nl of 0493-331485.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×