Hagelschade veroorzaakt door storm (supercel) is gedekt onder de verzekering

Een eerste stap in de goede richting’

Bijna twee jaar na dato weer een positief bericht in de ‘hagelschade-/stormschade-discussie’! De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 maart 2018 (publicatiedatum 26 maart 2018) een voor de gedupeerde boer positief vonnis gewezen. De schade die de betreffende boer heeft geleden door het noodweer op 23 juni 2016 moet door verzekeraar Allianz worden vergoed.

Het oordeel van de Rechtbank Rotterdam

In het vonnis van de Rechtbank Rotterdam wordt de redenering gevolgd, die ook ons kantoor in de stormschadezaken verkondigt:

‘De storm kan als rechtens relevante oorzaak van de schade aan de daken van de gebouwen worden aangemerkt. Zonder de storm zouden de hagelstenen* er niet in deze omvang zijn geweest en derhalve deze schade niet hebben veroorzaakt.’

In deze zaak zijn partijen het erover eens, dat de sterke windstoten en de opwaartse en neerwaartse windbewegingen in de supercel een (bepalend) effect hebben gehad op de omvang en de samenklontering van de hagelstenen en dat deze hagelstenen de schade hebben veroorzaakt. Evenmin was in geschil, dat er op de schadedatum windsnelheden zijn geregistreerd van 24 meter per seconde en dat deze wind derhalve is aan te merken als storm in de zin van de verzekeringsovereenkomst. Onder deze omstandigheden kan de storm naar het oordeel van de rechtbank als rechtens relevante oorzaak van de schade aan de daken van de gebouwen worden aangemerkt. Hieraan doet niet af, dat het de hagelstenen zijn geweest die daadwerkelijk de gaten in de daken hebben veroorzaakt (zoals verzekeraar Allianz had gesteld).

Als de verzekeraar deze schade niet onder de verzekeringsdekking had willen laten vallen, dan had volgens de rechtbank op haar weg gelegen om schade die tijdens storm door inslag van hagel ontstaat, uit te sluiten.

Gevolgen voor andere gedupeerden

De terechte vraag doet zich nu voor, wat de gevolgen zijn voor alle andere gedupeerden en verzekerden. Moet nu alle schade die door het noodweer werd veroorzaakt worden vergoed?

Nee.

Deze uitspraak heeft betrekking op de polisvoorwaarden van Aegon. In andere zaken (tegen andere verzekeraars) kunnen andere verzekeringsvoorwaarden worden gehanteerd en zijn feiten en omstandigheden niet identiek.

Bovendien hebben we te maken met een uitspraak waartegen binnen een termijn van drie maanden hoger beroep kan worden ingesteld. Wij verwachten dat dit gaat gebeuren. De principiële discussie is dus nog niet beslecht, maar wat ons betreft is deze uitspraak een erg positieve ontwikkeling in de goede richting.

Is uw schade nog niet vergoed?

Als uw schade nog niet is vergoed, is het van groot belang dat u de verjaring tijdig stuit. Let erop, dat dit goed gebeurt. Laat een jurist meekijken.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Guido Goorts of Thomas Berkhout.

Meer over de stormschade – zaak?

 >> Naar dossier schade noodweer <<

*Dit laat wat ons betreft onverlet of er in dit geval nog wel van hagelstenen kan worden gesproken.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Contracten

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×