Griffierecht in het Bestuursrecht

Het griffierecht is een heffing die door partijen betaald moet worden voor een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als een vast recht. Indien tegen een besluit van een bestuursorgaan bezwaar wordt ingesteld, hoef je geen griffierecht te betalen. Pas wanneer je tegen een beslissing in beroep gaat, ben je griffierecht verschuldigd.

Het griffierecht moet bij civiel- of bestuursrechtelijke zaken vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak voorkomt. De griffier zendt hiervoor een rekening. Als je een advocaat hebt, dan schiet deze het griffierecht vaak voor. Als het griffierecht niet tijdig wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. Het beroep wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Te laat betalen van het griffierecht
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) heeft op 16 juli 2010 een interessante uitspraak gedaan over het griffierecht. De betrokkene had in deze zaak het griffierecht te laat betaald, maar volgens de betrokkene was de termijnoverschrijding verschoonbaar (vergeeflijk). Volgens de betrokkene mocht hij erop vertrouwen, dat hij na een termijn van 4 weken alsnog een tweede brief van de Raad van State zou ontvangen met daarin een nieuwe termijn om het griffierecht alsnog te betalen.

De Afdeling oordeelde, dat de betrokkene inderdaad niet in verzuim is geweest. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep (hierna: CBb en CRvB) gunnen de betrokkenen ook een tweede termijn, indien het griffierecht naar aanleiding van de eerste brief niet is betaald. De Afdeling was van mening, dat de betrokkene door de handelswijze van de andere bestuursrechters in verwarring was gebracht. Betrokkene mocht er in dat geval op vertrouwen, dat hem een tweede termijn zou worden gegund. Volgens de Afdeling is het verstandig, dat in de toekomst alle bestuursrechters op dezelfde manier omgaan met het te laat betalen van het griffierecht. Hierdoor zal de rechtszekerheid en rechtseenheid groeien.

Uiteraard is het verstandig om het griffierecht direct te betalen, maar de uitspraak van de Afdeling zorgt voor een vernieuwing binnen de bestuursrechtelijke procedure. Misschien zullen binnenkort de procedures bij de verschillende bestuursrechters op elkaar worden afgestemd.

Vragen?
Heb je nog vragen over het griffierecht of de werking van een bestuursrechtelijke procedure, neem dan contact op met de vakgroep Overheid & Omgeving. Voor meer informatie kun je terecht bij Irene van Geel, vakgroepleider Overheid & Omgeving. Je kunt haar bereiken via il.van.geel@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×