Goorts + Coppens advocaten richt een stikstof-desk op!

De commissie Remkes heeft een advies uitgebracht met de titel: “Niet alles kan.” Maar wij kunnen u wel adviseren in alles! De Raad van State verwees de PAS naar de prullenbak, waardoor een ware stikstof-impasse is ontstaan. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg daarom het Adviescollege Stikstofproblematiek om advies. Het eerste advies ligt er en de contouren – zoals verwacht – worden duidelijk. Alhoewel het om een advies gaat, verwachten wij dat de Minister zich achter het advies schaart. Als het aan het adviescollege ligt dan kunnen de veehouderij, mobiliteit, industrie en de bouw op korte-termijn-maatregelen verwachten van de overheid. Deze maatregelen, maar ook de lange termijn maatregelen zullen hoe dan ook grote impact hebben op deze sectoren. Goorts + Coppens richt daarom een gratis stikstof-helpdesk op!

Een aantal maatregelen die de adviescommissie hebben geadviseerd zijn: 

gerichte sanering van veehouderijen met verouderde stalsystemen die relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden;  
de maximumsnelheid op (bepaalde) snelwegen én provinciale wegen verlagen;  
het stimuleren van emissiearme werkzaamheden in de bouwsector, en aanbestedingsvoorwaarden en vergunningsvoorwaarden hierop aanpassen;

Behalve genoemde maatregelen voorziet het eerste advies van het adviescollege ook in mogelijk oplossingsrichtingen voor de toestemmingverlening:

Aangegeven wordt dat salderen een inzetbaar instrument is, maar dat in alle gevallen afroming moet plaatsvinden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in interne of externe saldering. In beide gevallen adviseert het adviescollege dus afroming.
Ook adviseert het adviescollege om randvoorwaarden vast te leggen in beleid ten aanzien van beide salderingsmogellijkheden. 
In het kader van de ADC-toets adviseert het adviescollege om verduidelijking van het begrip ‘compensatie’ en de eisen die daaraan worden gesteld. Het adviescollege is wel duidelijk over de ADC-toets. Het adviescollege waarschuwt namelijk voor te hooggespannen verwachtingen van deze toets, omdat zeker niet alle vastgelopen projecten voldoen aan de criteria van de ADC-toets.

De adviezen zijn echter nog slechts adviezen. Volgende week zullen de provincies en ministers inhoudelijk reageren op het advies. Het is dus afwachten wat er zal gaan gebeuren. Zoals verwacht denken wij dat provincies en ministers zich achter het adviescollege zullen scharen.

Goorts + Coppens snapt dat het onzekere tijden zijn. Dit is de reden dat we een Stikstof-desk hebben opgericht. De stikstof-desk is voor al uw vragen te bereiken via stikstof@gca.nl of 0493-352070. Wij zullen er naar streven je zo snel mogelijk (kosteloos) van een antwoord te voorzien! Schroom dus niet om contact op te nemen met ons.

 

Ruud Verkoijen, Irene van Geel, Niels Crooijmans, Annelies Plooij en Lars Pronk 

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×