Goed nieuws voor de bouw- en infrasector

zonder extra stikstof is er vanaf vrijdag weer een vergunning mogelijk.

De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.

Er wordt weer toestemming gegeven voor stikstofgerelateerde activiteiten, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

Voor de vergunbaarheid van nieuwe activiteiten met beperkte stikstofuitstoot overleggen de provincies nog met het Rijk. De juridische ruimte om voortaan nog extra stikstofemissies toe te staan is afhankelijk van de toegelaten hoeveelheid depositie op verzurings- en vermestingsgevoelige reservaten. Deze kritische waarde wordt door de wetgever bepaald.

De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dat:

  • De aanvrager van een Wnb-vergunning moet met zekerheid aantonen dat uitstoot en depositie niet toenemen. Hierbij geldt het stikstofsaldo van activiteiten. Hogere uitstoot kan door compensatie met lagere uitstoot elders worden gecompenseerd.
  • Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat deze geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen.
    • Extern salderen is nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of fosfaatrechten. Dit in afwachting van nadere wetgeving.
    • Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

Er dient dan te worden aangetoond dat:

  • (A) er geen alternatieven met minder schadelijke effecten in Natura 2000-gebied zijn;
  • (D) de activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang;
  • (C) de schade aan de natuur gecompenseerd wordt.

Onze gratis stikstofhelpdesk krijgt momenteel veel vragen van initiatiefnemers uit de vastgoedsector. Ben je projectontwikkelaar of aannemer of vanuit een andere hoedanigheid werkzaam in de bouwsector en heb je vragen over een lopend of nieuw te starten vergunningtraject? Of zijn jouw projecten ook vertraagd of stopgezet vanwege de stikstofuitspraak (PAS)? Wij helpen je graag verder en kunnen je helpen een situatie in te schatten en waar nodig oplossingen te zoeken. Neem gerust contact op met mij, i.van.geel@gca.nl of stikfstof@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bouwen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×