Goed nieuws over Natuurbeschermingswet

Goed nieuws over Natuurbeschermingswet
 

Door de Raad van State is op 5 november 2014 een belangrijke uitspraak gedaan (201309729/1/R2) in het kader van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet. Klik hier voor de uitspraak.

In dit geval betrof het een op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet verleende vergunning voor een varkens- en rundveehouderij die werd aangevochten door de Stichting Werkgroep Behoud de Peel. Daarbij werd betoogd dat:

1. Een veehouderij die zijn bedrijfssituatie niet tijdig heeft aangepast (zoals bij dit bedrijf) niet geacht wordt nog over toestemming voor het oorspronkelijke project te beschikken en dus in het geheel geen rol kan spelen bij het bepalen van de ammoniakemissie in de referentiesituatie.

Indien dat betoog zou worden verworpen, werd gesteld dat:

2. De ammoniakdepositie ten tijde van de referentiedatum moest worden bepaald aan de hand van het Besluit huisvesting, omdat het bedrijf niet tijdig aan het Besluit huisvesting was aangepast. Dat zou dan betekenen dat de emissie (en dus ook de depositie) op de referentiedatum veel lager zou zijn (3.078,6 kg ammoniak) dan op basis van de milieuvergunning was toegestaan (6.597,0 kg ammoniak).

De Raad van State was het met beide stellingen niet eens en concludeerde dat moet worden uitgegaan van de ammoniakdepositie van de op de referentiedatum geldende milieuvergunning. Wel moest rekening worden gehouden met een verminderde depositie ten gevolge van een later verleende milieuvergunning, maar dat bleek al uit een uitspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (201211640/1/R2).

Deze uitspraak van 5 november 2014 zal voor veel agrariërs een opluchting zijn, omdat er toch onzekerheid bestond hoe het Besluit huisvesting zou doorwerken in de procedures over de Natuurbeschermingswetvergunning.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid + Omgeving via telefoonnummer 0493-331474 of via r.verkoijen@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×