Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor de flexmarkt

Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid door de Tweede kamer aangenomen. De wet is een uitwerking van het sociaal akkoord (tussen werkgevers en werknemers) en de begrotingsafspraken van het kabinet.

De wet zal deels ingevoerd worden per 1 juli 2014 en deels per 1 juli 2015. De belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de flexmarkt zetten wij hieronder voor u op een rij.

Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
In een oproepovereenkomst (bijvoorbeeld een nuluren-contract of een min-max-contract) mag worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht geldt. Via de cao kon deze periode van zes maanden onbeperkt worden verlengd. Per 1 juli 2014 kan deze periode van zes maanden uitsluitend nog worden verlengd wanneer de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Bij ministeriële regeling kan voorts worden bepaald dat voor bepaalde bedrijfstakken nuluren-contracten in het geheel niet meer mogelijk zijn.
Datum invoering: 1 juli 2014

Aanpassing ketenregeling
De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verandert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op dit moment gebeurt dat wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan drie maanden en/of wanneer de totale duur van de arbeidsovereenkomsten meer dan 3 jaar bedraagt. In de nieuwe regeling blijft het aantal arbeidsovereenkomsten hetzelfde (vierde contract is voor onbepaalde tijd), maar de tussenperiode wordt vergroot naar 6 maanden. Daarnaast wordt de totale duur verkort, al na 2 jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.
Afwijking bij cao is onder voorwaarden mogelijk, echter alleen voor uitzendovereenkomsten en voor sectoren waarbinnen de intrinsieke waarde van de bedrijfsvoering dit vereist. Bij cao kan de periode van twee jaar worden verlengd tot ten hoogste vier jaar en kan het aantal contracten worden verhoogd naar maximaal zes. Van de tussenperiode van zes maanden kan niet bij cao worden afgeweken.
Datum invoering: 1 juli 2015

Beperking uitzendbeding
In een uitzendovereenkomst kan volgens de wet een uitzendbeding worden opgenomen voor een periode van 26 weken. Een uitzendbeding heeft tot gevolg dat de uitzendovereenkomst eindigt als de inlener aangeeft de uitzendkracht niet meer nodig te hebben. De periode van 26 weken kan op dit moment bij cao onbeperkt worden verlengd. Met de Wet Werk en Zekerheid wordt de mogelijkheid om het uitzendbeding bij cao te verlengen beperkt tot 78 weken. Dit geldt ook voor de loondoorbetalingsplicht bij uitzendwerk.
Datum invoering: 1 juli 2015

Hervorming van het ontslagrecht en de vergoedingen
Voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) blijft de UWV-procedure bestaan. Voor andere redenen van ontslag (o.a. een verstoorde arbeidsverhouding) moeten partijen zich wenden tot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Bij één of meer dienstverbanden van in totaal 2 jaar of langer betaalt de werkgever bij beëindiging of niet-verlenging een ontslagvergoeding (zogeheten transitievergoeding) met een maximum van € 75.000,00 of, wanneer dit hoger is, een jaarsalaris.

Voor MKB-werkgevers (met minder dan 25 werknemers in dienst) en werknemers van minimaal 50 jaar (met een dienstverband van minstens 10 jaar) geldt een overgangsregeling.
Datum invoering: 1 juli 2015

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×