Geurhinder en woningbouw

De Wet geurhinder en veehouderij stelt regels ter voorkoming van geurhinder. Veehouderijen moeten voldoen aan de geurnormen zoals die in deze wet zijn opgenomen. Binnen bandbreedtes kan een gemeente de normen aanscherpen of versoepelen. De wet heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten, zoals bouwplannen voor burgerwoningen. Dit wordt de omgekeerde werking genoemd.

Bij gemeentelijke besluitvorming over ruimtelijke projecten waarbij geurgevoelige objecten (woningen) in de buurt van een veehouderij worden gepland moet worden nagegaan of: (1) voor het geurgevoelig object een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal bestaan en (2) of de inbreng van nieuwe functies geen belemmeringen oproept voor de agrarische bedrijvigheid. Het laatste jaar is de rechtspraak over het aanvaardbaar woon- en leefklimaat flink in ontwikkeling. Hoe zit dit precies?

Uitspraak Raad van State
De vaste jurisprudentie van de Raad van State hield in dat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening binnen een hindercirkel geen geurgevoelige objecten mochten worden toegelaten. Uit meer recente rechtspraak volgt dat de Raad van State de geurcontour niet langer meer als keiharde grens ziet. De geurcontouren geven de individuele geurbelasting aan van de betreffende veehouderijen. In de uitspraak van de Raad van State van 7 oktober 2009 is overwogen dat als de geurnorm wordt overschreden, dit niet automatisch betekent dat ter plaatse geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De lijn in de rechtspraak werd, dat het niet langer bepalend was of de geldende geurnorm wordt overschreden, maar of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van de nieuwe woningen kan worden gerealiseerd.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
De Raad van State trekt die lijn nog scherper door. In de zaak, die leidde tot de uitspraak van de Raad van State van 13 april 2011, werd door de gemeente gesteld dat kopers van woningen een bewuste keuze maken om dichtbij een veehouderij te gaan wonen. Zij weten dus wat zij van hun leefomgeving kunnen verwachten. In dat licht werd het toekomstig woon- en leefklimaat door de gemeente aanvaardbaar geacht. Deze redenering accepteerde de Raad van State. Gelet op deze uitspraak is er voor een woning nabij een veehouderij al snel sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het is immers steeds de ‘bewuste keuze’ van een koper of bouwer om dichtbij een veehouderij te gaan wonen. Hierdoor ontstaat overigens wel een vreemde situatie. De veehouder moet aan de geurnormen voldoen. Omgekeerd geldt diezelfde norm niet voor nieuwe woningen vlak bij een veehouderij.

Voor meer informatie over geurnormen en over de Wet milieubeheer kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of op 0492 – 780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×