Geurgevoelig object, wat gaat er veranderen en waar moet ik op letten?

Een milieuvergunning voor een veehouderij wordt geweigerd wanneer de geurbelasting op een geurgevoelig object te hoog is. Daarbij hoeft het niet altijd te gaan om een nieuw dierenverblijf. Ook de uitbreiding of de wederopbouw (na bijvoorbeeld een brand) vallen onder deze regeling. In dit artikel lees je wat een geurgevoelig object is, waar je op moet letten en wat de gevolgen van de Omgevingswet zullen zijn.

Wet geurhinder en veehouderij

Wanneer je een milieuvergunning voor een veehouderij wil aanvragen, mag de geurbelasting op een geurgevoelig object niet te hoog zijn. De geurbelasting wordt uitgedrukt in odeur units en de maximale belasting staat vermeld in de Wet Geurhinder en Veehouderij (hierna: Wgv).

Wat is een geurgevoelig object

De geurbelasting mag dus niet te hoog zijn. Maar, wat wordt er bedoeld met een ‘geurgevoelig object’?  Een geurgevoelig object is een gebouw dat bestemd en geschikt is voor menselijk wonen of verblijf. Daarnaast moet er sprake zijn van permanent (of daarmee vergelijkbaar) gebruik. Het moet dus gaan om langdurige blootstelling aan geurhinder. Denk aan woningen, ziekenhuizen, dagverblijven en scholen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld[1] dat enkel gebouwen worden beschermd die op een bepaalde plaats juridisch zijn toegestaan. Wanneer je woont of verblijft in een gebouw dat juridisch niet is toegestaan, valt dit niet onder de bescherming van de Wgv. Denk hierbij aan een omgebouwde loods of een illegale B&B in een tuin. Tot slot moet het gaan om daadwerkelijk langdurig verblijf. In sommige gevallen zijn bijvoorbeeld campings geurgevoelig, afhankelijk van de duur van de openstelling. Dit leidt uiteraard vaak tot discussies en procedures.

[1] ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1530

Wat gaat er veranderen?

Onder de Omgevingswet zal de definitie van geurgevoelig object veranderen. In artikel 5.91 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving is de definitie van geurgevoelig gebouw als volgt opgenomen:

‘1. Een geurgevoelig gebouw is in ieder geval een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

  1. woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
  2. onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
  3. gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan;
  4. bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.’

Uit deze definitie blijkt dat de volgende objecten als geurgevoelig gebouw worden aangemerkt: (1) woningen, (2) onderwijsinstellingen, (3) gezondheidszorgfuncties en kinderopvang met bedgebied (wat inhoudt dat er slaapgelegenheid is).

Daarnaast geldt dat een gebouw, dat valt onder één van de hiervoor genoemde categorieën, maar nog niet is opgericht en op basis van het omgevingsplan of een verleende vergunning wel mag worden opgericht, ook een geurgevoelig gebouw is.

Kortom, het begrip ‘geurgevoelig object’ zal gaan veranderen. Onder de huidige wet zou een kinderopvang waar geen slaapplek is, een buitenschoolse opvang of een hotel onder de definitie van een geurgevoelig object kunnen vallen. Onder de Omgevingswet is dat niet het geval. Dit betekent dat er minder geurgevoelige objecten in de omgeving zullen zijn.

Let op!

Hier moet wel een kanttekening bij worden gemaakt. Onder de Omgevingswet krijgt de gemeente de bevoegdheid om geurgevoelige gebouwen aan te wijzen. De gemeente bepaalt dan zelf of een gebouw als geurgevoelig moet worden aangemerkt. Een voorwaarde is dat er hoofdzakelijk sprake is van het verblijf van mensen. Het ligt voor de hand dat gemeenten van deze bevoegdheid gebruik zullen maken. Denk hierbij een museum in het buitengebied, een kantoorruimte, een werkplaats, een hotel of een kinderdagverblijf. Discussiepunten waar tot op heden de rechtspraak een knoop over door moest hakken, kunnen dus in de toekomst door de gemeente zelf worden geregeld.

Conclusie

Onder de Omgevingswet wordt de definitie van geurgevoelig object minder streng. De gemeente krijgt de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Zij kunnen straks zelf bepalen wat onder geurgevoelig object valt, zo lang er maar sprake is van verblijf van mensen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de plannen van de gemeente.

Wil je weten wat de gevolgen voor jouw nieuwe plan kunnen zijn? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Milieu & Omgeving. We helpen je graag!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×