Gepingpong met fosfaatrechten voor de vleesveehouderij| de gevolgen?

Fosfaatrechten voor vleesvee; welles of nietes?

Na een lange periode van onduidelijkheid begint de mist rondom fosfaatrechten voor vleesvee eindelijk op te trekken. Minister Schouten heeft namelijk besloten om de regels voor vleesvee aan te passen. Dat betekent dat vleesveehouders geen fosfaatrechten (meer) nodig hebben voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de vleesproductie en dat geen kalf krijgt. Als het jongvee is bestemd om een kalf te krijgen, zijn wel fosfaatrechten nodig.

Hoe zit het met vleesveehouders die wel fosfaatrechten toegekend hebben gekregen?

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten dat zij niet uitsluit dat er ondernemers zijn die rechten toegekend hebben gekregen voor dieren waarvoor (achteraf bezien) geen rechten nodig waren (zoals vleesvee). De eerste vleesveehouders die in deze situatie zitten, hebben zich al bij ons kantoor gemeld.

Schouten stelt dat de toekenning van de rechten aan deze groep ondernemers opnieuw moet worden bekeken. Dat kan ertoe leiden dat vleesveehouders van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een correctie ontvangen waarin staat dat zij minder of zelfs geen fosfaatrechten toegekend krijgen. Tegen de correctie is bezwaar en beroep mogelijk.

Voor vleesveehouders die hun rechten niet verkocht hebben, zal de correctie in de regel geen problemen opleveren (zij hebben de rechten immers nog ). Dat kan echter ander zijn voor vleesveehouders die hun fosfaatrechten inmiddels verkocht hebben.

Fosfaatrechten verkocht terwijl je er achteraf geen recht op had?

Schouten loopt in haar brief alvast vooruit op mogelijke gevolgen voor vleesveehouders die hun rechten al verkocht hebben. Zij stelt namelijk dat verkoop niet voorkomt dat de fosfaatrechten kunnen worden gecorrigeerd en constateert dat dat mogelijk financiële problemen oplevert.

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen zijn afhankelijk van hoe ver de vleesveehouder is in het verkoopproces. De verkoop en overdracht van fosfaatrechten moet namelijk gemeld worden bij RVO en RVO heeft een aantal overdrachten in de wacht gezet vanwege de eerdere onduidelijkheden. Er bereiken ons echter ook signalen dat een aantal overdrachten van fosfaatrechten door vleesveehouders wel is verwerkt.

Fosfaatrechten verkocht, maar overdracht nog niet door RVO verwerkt
Als achteraf blijkt dat de verkochte fosfaatrechten niet toegekend hadden moeten worden, zal RVO de overdracht van die rechten niet verwerken. Dat zorgt ervoor dat de vleesveehouder (de verkoper) de fosfaatrechten niet aan de koper kan leveren.

De gevolgen daarvan worden normaal gesproken in het koopcontract beschreven. In veel contracten staat bijvoorbeeld dat als de overheid het leveren van de rechten door het wijzigen van wet- en regelgeving onmogelijk maakt, de overeenkomst geen doorgang zal vinden. Vaak wordt ook afgesproken dat partijen over en weer geen recht hebben op schadevergoeding.

Fosfaatrechten verkocht en overgedragen door RVO
In het geval dat de vleesveehouder zijn fosfaatrechten heeft verkocht en de overdracht ook door RVO is verwerkt, moet worden gekeken naar de specifieke situatie. Een vleesveehouder die na correctie nog over voldoende rechten beschikt, zal in de meeste gevallen geen nadelige gevolgen ondervinden omdat hij ook na de correctie voldoende rechten overhoudt.

Als de vleesveehouder na correctie onvoldoende rechten overhoudt (bijvoorbeeld omdat hij alle rechten al eerder verkocht heeft), kan een probleem ontstaan. De gedachte is namelijk dat de correctie ook doorwerkt naar de koper die de fosfaatrechten geleverd heeft gekregen. Dat zorgt ervoor dat de koper minder rechten overhoudt dan waarvoor hij heeft betaald, met mogelijke schade tot gevolg. Ook in dit geval moet worden gekeken naar de koopovereenkomst voor een oplossing.

Komt u er niet uit?

Bent u koper of verkoper van fosfaatrechten, heeft u te maken met één van de hierboven genoemde situaties en komt u er niet uit? Neem dan contact op met Rico Ligtvoet ( r.ligtvoet@gca.nl | 06 15 10 77 59) of Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl | 06 55 50 65 41). Wij helpen u graag verder.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×