Gemeente Someren stelt de uitgangspunten voor zonneparken en windturbines vast

In Someren zijn er op dit moment meerdere gesprekken gaande voor de aanleg van wind- en zonneparken en is er één concreet initiatief voor het realiseren van maar liefst 8 windturbines ten zuiden van Someren-Heide. De gemeente heeft aangegeven dat het van belang is dat er een duidelijk en strak beleid geldt. Op 10 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Someren de uitgangspunten vastgesteld voor de aanleg van zonneparken en het realiseren van windturbineparken.

De belangrijkste beleidsregels voor zonnepanelen/zonneparken:

  • Uitgangspunt: zonnepanelen op daken

Daken zijn primair aangewezen om zonnepanelen te plaatsen. Wanneer daken aantoonbaar ongeschikt zijn, komt het plaatsen van panelen in veldopstelling in beeld. Wanneer een bedrijf meerdere locaties heeft en wil voorzien in de eigen energiebehoefte, moeten de daken van alle locaties aantoonbaar ongeschikt zijn. Met alleen daken haalt de gemeente Someren haar doelstellingen echter niet, dus moet er ook gekeken worden naar andere mogelijkheden zoals windturbines en zonneparken.

  • Mogelijkheden voor zonneparken
  1. Een zonnepark in veldopstelling kan slechts worden toegestaan als er sprake is van dubbel ruimtegebruik. Denk hier bijvoorbeeld aan hogere stellages die agrarische functies eronder mogelijk maken of de grond gebruiken voor waterberging
  2. De maximale oppervlakte van een zonnepark bedraagt 10 hectare. Initiatieven die binnen deze oppervlakte blijven, kunnen worden afgedaan door het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van de in het beleid gestelde voorwaarden. Initiatieven die boven de 10 hectare komen, worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
  3. Binnen gebieden die zijn aangeduid als stedelijk gebied en zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, worden commerciële zonneparken niet toegestaan wanneer er op grond van bepaalde beleidsdocumenten ontwikkelingen aan zijn te zien komen. Hierdoor zouden deze locaties niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling voor een periode van 25 jaar.

 

Op grond van het huidige beleid is het niet toegestaan om een zonnepark te realiseren in een beekdal. Deze beekdalen worden gezien als kwetsbare landschappen en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. De raad is echter van mening dat er beekdalen zijn die weinig waarde vertegenwoordigen, zodat deze wel aangemerkt kunnen worden als mogelijke locatie voor zonneparken. De gemeente zal daarom de beekdalen naast de Kanaaldijk toevoegen als mogelijke locaties voor zonneparken.

De belangrijkste beleidsregels voor windturbineparken

  • De gemeente stelt voor om het initiatief voor 8 windturbines aan de Diepenhoek in Someren-Heide door te zetten en de benodigde procedures op te gaan starten. Daarnaast is zij van mening dat het bij deze 8 windturbines moet blijven en dat daarbij enkele dorpsmolens het uitgangspunt zijn.
  • Er zal serieus gekeken worden naar de mogelijkheden om het realiseren van windturbines naast de A67 regiobreed op te pakken

 

Door de beleidsregels van de gemeente wordt de komst van wind- en zonneparken mogelijk gemaakt en zal het waarschijnlijker zijn dat deze in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Wanneer de concrete plannen voor wind- en zonneparken gerealiseerd worden is echter nog niet duidelijk. Als dit bekend wordt, zullen wij dit uiteraard delen.

 

Heb je vragen over de stand van zaken van het windturbinepark in Someren-Heide? Of wil jij weten wat je kunt ondernemen tegen de komst van een windturbine of zonnepark naast jouw perceel?

Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving.

 

Niels Crooijmans

n.crooijmans@gca.nl

06 – 55 50 65 41

Ruud Verkoijen

r.verkoijen@gca.nl

06 – 21 83 74 43

Irene van Geel 

i.van.geel@gca.nl

06 – 30 06 79 28 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×