Gemeente Deurne: Wijziging van het Paraplu- en herstelbestemmingsplan

Op 18 juni heeft de gemeente Deurne het ‘Herstelbestemmingsplan buitengebied Deurne 2021’ en het ‘Paraplubestemmingsplan Deurne 2021’ ter inzage gelegd. In deze twee bestemmingsplannen wordt een aantal regels gewijzigd. In dit artikel wordt besproken welke wijzigingen er zullen plaatsvinden.

Gebied

Het ontwerp ‘Herstelbestemmingsplan buitengebied Deurne 2021’ heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Deurne. Het ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan Deurne 2021’ heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Deurne exclusief het buitengebied.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan is een plan voor een bepaald gebied waarbij staat vermeld welke gebruiks- en bouwmogelijkheden er bestaan binnen een bepaald grond en op welke manier dit kan worden gebruikt. Een bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Herstelbestemmingsplan buitengebied Deurne 2021

Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad de ‘Beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’ vastgesteld. Naar aanleiding van deze beleidsnotitie wordt het bestemmingsplan over de huisvesting van arbeidsmigranten aangepast aan deze notitie. Indien je van plan bent om arbeidsmigranten te huisvesten is het van belang om goed te kijken naar vereisten die hieraan worden gesteld.

Een andere belangrijke aanpassing is de evenementenregeling. Op dit moment geldt dat er voor een jaarlijks terugkerend evenement een vergunning aangevraagd moet worden om in afwijking van het bestemmingsplan het evenement ter plaatse toe te staan. Er wordt een afwijkingsmogelijkheid voor maximaal 5 jaar afgesproken waarbij een evenement op grond van het bestemmingsplan kan worden toegestaan.

Verder is het begrip ‘bestaand’ voor alle gronden binnen de gemeente Deurne nu gedefinieerd. Dit om onduidelijkheden te voorkomen wat onder ‘bestaande bebouwing’ en ‘bestaand gebruik’ moet worden verstaan.

Ook wordt het hobbymatig houden van dieren op agrarische gronden nu rechtstreeks in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Tot slot is noemenswaardig dat mogelijkheden voor nevenactiviteiten worden uitgebreid. In het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’ is bepaald dat deze nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan binnen bestaande bebouwing. In dit bestemmingsplan worden nevenactiviteiten ook mogelijk gemaakt in bebouwing die nog mag worden opgericht conform bestemmingsplan. Anders: indien er nog bouwmogelijkheden zijn en je gaat die mogelijkheden benutten, dan zijn nevenactiviteiten ook toegestaan in deze nieuwe bebouwing.

Paraplubestemmingsplan Deurne 2021

De wijzigingen in het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Deurne 2021 komen in grote lijnen overeen met het Herstelbestemmingsplan buitengebied Deurne 2021.

Ter inzage

Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen van 18 juni tot 30 juli 2021 ter inzage bij de gemeente Deurne. Dit houdt in dat er tot en met 30 juli 2021 op het ontwerpplan kan worden gereageerd (via een zogeheten zienswijze).

Wat kunnen wij doen voor jou?
Wij kunnen meekijken naar jouw situatie. Wij denken graag samen met jou mee wat de bestemmingsplannen concreet betekenen voor jouw situatie. Mocht blijken dat er stappen moeten worden ondernomen dan gaan wij graag voor je aan de slag. Waar nodig bieden wij jou de helpende hand om jouw standpunten goed te verwoorden in een zienswijze!

Rechtsbijstand verzekerd?

Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen! Meer weten: Kies je eigen advocaat

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×