Geluidsoverlast en padel: teveel getok?

Padel (spreek uit: pà-dél) is een nieuwe, upcoming sport die is overgewaaid uit Mexico. De padelbanen schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Maar, omwonenden kunnen er (geluids)overlast van ervaren. Met name vanwege het typische geluid van de padelsport.

Kun je juridisch gezien iets doen tegen de komst van een padelbaan nabij je woning?

 Het plaatsen van een padelbaan valt onder de activiteiten ‘bouwen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’, volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).[1] Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Indien deze vergunning wordt aangevraagd, moet deze worden getoetst aan het limitatief imperatief stelsel. Wat houdt dat in? Dit houdt in dat de gemeente de vergunning MOET verlenen, als er geen van de weigeringsgronden uit de Wabo[2] in de weg staat. Dit zijn kort gezegd dat het bestemmingsplan een padelbaan moet toestaan, en verder dat de aanvraag niet in strijd mag zijn met het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en de redelijke eisen van welstand.

De gemeente mag een vergunning voor een padelbaan dus niet weigeren, indien er aan deze eisen uit de wet wordt voldaan.

Op een plek waar al een bestemmingsplan geldt met de bestemming ‘sport’, is het zonder meer mogelijk om daar een padelbaan te realiseren. Er moet namelijk van de maximale mogelijkheden van een bestemmingsplan worden uitgegaan. Padel is een sport. Dus waarom zou het uitgezonderd moeten worden? De omwonenden kunnen immers verwachten dat er daar sportactiviteiten mogelijk worden gemaakt.

De gemeente kan desondanks wel maatwerkvoorschriften stellen[3] als de padelbanen teveel overlast veroorzaken. Maatwerkvoorschriften zijn regels die de mogelijkheden beperken. Zo kunnen er regels worden gesteld dat de padelbaan maar tot een bepaalde tijd geopend mag zijn of regels worden gesteld om geluidsbeperkende maatregelen te nemen.

De hoogste bestuursrechter heeft op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1746) een uitspraak gedaan over padelbanen. Daaruit volgt dat padelbanen gelijkgesteld worden met tennisbanen. Voor de aanleg van een tennisbaan (en dus ook een padelbaan) moet aan geluidsnormen worden voldaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die de veelgebruikte publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uitgeeft, hanteert een afstand van 50 meter tot woningen. De Nederlandse stichting voor geluidshinder hanteert daarentegen een norm van 200 meter. Echter, in de bovengenoemde uitspraak sluit de rechter aan bij de 50 meter uit de VNG-brochure. Sterker nog, in deze zaak woont iemand nog dichterbij de padelbaan en ook dat keurt de rechter goed. De VNG stelt immers richtlijnen, en geen wettelijke normen.

Woon jij in de buurt van een plek waar binnenkort een padelbaan wordt aangelegd of ligt er al een padelbaan nabij je woning en ervaar je overlast of wil je juist een padelbaan aanleggen zonder overlast te veroorzaken, neem dan contact op met een van onze advocaten van de vakgroep Milieu & Omgeving. Wij kunnen met je meekijken wat we voor je kunnen betekenen.

 

[1] Artikel 2.1 lid 1 sub a en b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

[2] Artikel 2.10 lid 1 van de Wabo.

[3] Activiteitenbesluit milieubeheer.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×